101. Επίδραση της μεταβολής των κερδών στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών
Συγγραφέας: Μαντζούνη, Νικολέττα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
102. Η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο 2000-2005
Συγγραφέας: Ρουμελιώτης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
103. Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: η εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Συγγραφέας: Σιμιτζή, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
104. Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των επιχειρήσεων: η εφαρμογή του Π.Δ.299/2003 στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πρασσά, Αλεξάνδρα-Νίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
105. Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο ελέγχου: μελέτη περίπτωση στην εταιρεία Pfizer Inc
Συγγραφέας: Πολλάτος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
106. Η χρησιμοποίηση της κοστολογικής πληροφορίας ως διοικητικό εργαλείο: μελέτη περίπτωσης στην εταιρία ΑΓΓΕΛΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ
Συγγραφέας: Χαρούλης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
107. Η πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ΕΛ.ΤΑ: case study
Συγγραφέας: Κοσμά, Στέλλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2006
108. The Athens stock market: efficiency and calendar anomalies
Συγγραφέας: Georgantopoulos, Andreas G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
109. Estimate forward-looking risk premium from options probability density functions, a study of S&P500 index
Συγγραφέας: Σκιαδάς, Γιώργος - Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
110. Επίδραση νομοθετικού πλαισίου στη σχέση της ιδιοκτησιακής δομής με την ανάληψη κινδύνου και την αποδοτικότητα των τραπεζών
Συγγραφέας: Βαρελά, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
111. Επενδυτική αποδοτικότητα και ποιότητα λογιστικών πληροφοριών
Συγγραφέας: Γελάση, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
112. Η ποιότητα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων : αποτελέσματα από την εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων εντοπισμού διαχείρισης κερδών
Συγγραφέας: Καρμπαδάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2012
113. Οι συνέπειες της υιοθέτησης του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης στην ποιότητα εξωτερικού ελέγχου, στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στον πλούτο των μετοχών
Συγγραφέας: Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2013
114. Contrarian strategies in the Athens stock exchange : is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
115. ΔΛΠ 17: Μισθώσεις. Η υιοθέτηση του προτύπου και τα αποτελέσματα του στην ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Μπαλωμένου, Αλεξάνδρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2009
116. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στο ΧΑΑ μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.
Συγγραφέας: Ντοκόζη, Αφροδίτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
117. Οικονομικές συνέπειες των διεθνών λογιστικών προτύπων
Συγγραφέας: Ζούκη, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
118. Bank lending practices and market outcomes in Europe
Συγγραφέας: Γκαβογιαννάκη, Ευδοκία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
119. The determinants of the CDS - bond basis
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ιορδάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
120. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των accruals
Συγγραφέας: Δραγασάκη, Κλεοπάτρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »