121. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των accruals
Συγγραφέας: Δραγασάκη, Κλεοπάτρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
122. Η φύση του πιστωτικού κινδύνου των χωρών της Ευρωζώνης : τοπικά ή παγκόσμιας κλίμακας χαρακτηριστικά;
Συγγραφέας: Τοπάλογλου, Ευγενία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
123. Εκτίμηση καταναλωτικών προτιμήσεων βάσει της ωφελιμιστικής τιμολόγησης χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα : μια εφαρμογή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Χρηστάκης, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
124. Η μεταβολή των στόχων των κεντρικών τραπεζών και η διαχείριση της κρίσης ρευστότητας : η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την περίοδο 2008-2011
Συγγραφέας: Κοδέλλα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
125. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
126. Η σχέση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με τις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Κούνας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
127. Leasing vs debt : υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Γιαννίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
128. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
129. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου ενός στρατηγικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους που απορρέουν από τον πληθωρισμό των μισθών - Συνταξιοδοτικά ταμεία
Συγγραφέας: Ελισσαίος, Αγγελής Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
130. Financial crisis and lending conditions
Συγγραφέας: Μπιμπλής, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
131. Αξιολόγηση επενδύσεων με τη χρήση εμπράγματων δικαιωμάτων προαίρεσης (Real options)
Συγγραφέας: Αρμάος, Ιωσήφ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
132. Cross-market deviations in options prices and credit default swap spreads : evidence from earnings surprises
Συγγραφέας: Ελαιοτριβάρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
133. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων στις εταιρείες των μέσων μαζικής μεταφοράς
Συγγραφέας: Κορδονούρη, Παναγιώτα - Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
134. Η ικανότητα πρόβλεψης των κερδών από τους αναλυτές της αγοράς
Συγγραφέας: Λαμπρακόπουλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
135. Οικονομική διαχείριση νοσοκομείων
Συγγραφέας: Κουρτάκη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
136. Mergers and acquisitions in the European banking sector during a crisis
Συγγραφέας: Stergiaki, Maria
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
137. Εσωτερική διακυβέρνηση και συστήματα εσωτερικού ελέγχου - Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ταξάκη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
138. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Συγγραφέας: Τσαντιώνη, Μαρία - Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
139. Exploring hedge fund performance during the recent global finanacial crisis
Συγγραφέας: Tsaroucha, Ourania
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
140. Underpricing in initial public offerings : evidence from the U.S
Συγγραφέας: Filippoupolitis, Avgoustinos
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »