321. Καινοτόμες εφαρμογές Blockchain: ευφυή συμβόλαια και αρχικές προσφορές νομισμάτων
Συγγραφέας: Ταμπακάκης, Θρασύβουλος
322. Η πολύπλευρη φύση των επιχειρηματικών μοντέλων (Business Models): θεωρία και μελέτες περίπτωσης
Συγγραφέας: Ξενάκης, Μιχαήλ
323. Digital innovation in Financial Technology (FinTech) and the impact is having in the financial services industry of Greece
Συγγραφέας: Kallikis, Mikes
324. The connection between monetary policy and financial markets
Συγγραφέας: Chachlioutakis, Christos
325. Open business models in the food industry
Συγγραφέας: Morelas, Alexandros
326. Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του solution selling στο πλαίσιο συνεργασίας προμηθευτών και πελατών: μελέτη περίπτωσης: συνεργασία εταιρείας καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων με τους φαρμακοποιούς
Συγγραφέας: Πέτρου, Σταυρούλα
327. Customers’ complaint management
Συγγραφέας: Μαυριδάκη, Γεωργία
328. Μελέτη συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς της υπηρεσίες της πλατφόρμας Airbnb
Συγγραφέας: Γελαδάκη, Σοφία
329. Διερεύνηση του ρόλου των Μαρκών ως «Πρεσβευτές» κοινωνικής αλλαγής
Συγγραφέας: Σπυρογιώτης, Παναγιώτης
330. Το παρόν και το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών-ψηφιακών νομισμάτων
Συγγραφέας: Μάστορας, Ιωάννης
331. Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού μάρκετινγκ στον κλάδο των αγαθών ταχείας κατανάλωσης (FMCG): μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Coca Cola 3E
Συγγραφέας: Λάγιος, Βασίλειος
332. Εφαρμογή και πλεονεκτήματα του TPM σε μια γραμμή παραγωγής εργοστασίου της Nestle
Συγγραφέας: Τσιατσιάνης, Βασίλειος
333. Ανταγωνιστικές στρατηγικές στον κλάδο πολυτελούς παιδικής ένδυσης
Συγγραφέας: Πετρόπουλος, Γεώργιος
334. Μακροπροληπτική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος: σημασία και εφαρμογή σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
Συγγραφέας: Γεωργίου, Αλέξανδρος
335. Αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού με γνώμονα την επιχειρηματική αξία
Συγγραφέας: Δημοσχάκης, Λουλούδης
336. Διερεύνηση της χρησιμότητας της μεθόδου της εθνογραφικής παρατήρησης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Συγγραφέας: Αναγνωστάκη, Μαρία
337. Το μοντέλο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος: ως μέσο κατανόησης του τουριστικού κλάδου:χαρακτηριστικά-ιδιαιτερότητες και δεδομένα για την Ελλάδα της ύφεσης
Συγγραφέας: Συργιάννη, Βασιλική
338. Bank resolution tools
Συγγραφέας: Κατσιμίχα, Πηνελόπη
339. Μελέτη της βελτίωσης υπηρεσιών/προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της χρήσης Web Analytics
Συγγραφέας: Χανιωτάκης, Ιωάννης
340. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 σε εταιρεία συμβούλων ποιοτικού ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Συγγραφέας: Κουρής, Ευάγγελος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »