141. Υπολογισμός των συγκρούσεων στη βιομηχανία τροφίμων πάνω στη βάση του transaction cost
Συγγραφέας: Κουνέλης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
142. Εκκαθάριση συναλλαγών
Συγγραφέας: Κοντούλης, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
143. Ζητήματα ανθρώπινων πόρων κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
144. Συστήματα αμοιβών δύναμης πωλητών στο χώρο του business to business
Συγγραφέας: Πολίτης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
145. Περιβαλλοντική λογιστική
Συγγραφέας: Ψιμούλη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
146. Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Νορβηγίας
Συγγραφέας: Δικαιάκος, Αλέξης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
147. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης : η περίπτωση των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Λαμπρόπουλος, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
148. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Στάμος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
149. Mια ανατομία της ποιότητας των υπηρεσιών στο χώρο του ιαματικού τουρισμού
Συγγραφέας: Μανίνου, Μαρίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
150. Η αξιολόγηση της απόδοσης
Συγγραφέας: Μιζικάκη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
151. Πολυκριτήρια προσέγγιση για το βαρόμετρο της ποιότητας των υπηρεσιών στο μετρό
Συγγραφέας: Κλειτσάκη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
152. Μερισματική πολιτική ελληνικών εταιρειών
Συγγραφέας: Πασσάς, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
153. Διερεύνηση εμπειρικών υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχών
Συγγραφέας: Κατσαούνης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
154. Το μάρκετινγκ των Π.Α.Ε. στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπανδρεόπουλος, Αναστάσιος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
155. Η αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα
Συγγραφέας: Ντάνος, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
156. Η εφαρμογή των εργαλείων της διοικητικής λογιστικής στις επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δελλάρη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
157. Τρόπος ηγεσίας του διευθυντή πωλήσεων και η σχέση του με το δυναμικό πωλήσεων
Συγγραφέας: Αργυρού, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
158. Οικονομική επίδραση της αξιολόγησης της νέας επιχειρησιακής στρατηγικής
Συγγραφέας: Διαμαντοπούλου, Βασιλική Απ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
159. Η τεχνολογία των υπολογιστών στην μάθηση και αξιολόγηση με την βοήθεια των αντικειμενικών ερωτήσεων
Συγγραφέας: Γιαννούλης, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2006
160. Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σκάκος, Γεώργιος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »