41. Η επιχείρηση του μέλλοντος
Author: Μαρέτη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 09-2002
42. Η κινητή τηλεφωνία στην Αλβανία
Author: Νικολάρας, Κωνσταντίνος Ι.
Format: pdf
Date: 09-2002
43. Ενδοεταιρική επικοινωνία
Author: Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα, Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
44. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Author: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
45. Στρατηγικό marketing plan νέας σειράς οίνων Ε. Τσάνταλης α.ε
Author: Καταραχιά, Ανδρονίκη
Format: pdf
Date: 2003
46. Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Author: Καλαντζής, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 10-2004
47. Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;
Author: Κονταξή, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 10-2004
48. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Author: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Format: pdf
Date: 2004
49. Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Author: Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Format: pdf
Date: 2004
50. Κρίσιμα θέματα και δημιουργία οδηγού κύκλου ζωής της εικονικής οργάνωσης
Author: Στυμπίρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2005
51. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Author: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Format: pdf
Date: 10-2005
52. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην υιοθέτηση και αξιοποίηση καινοτομών τεχνολογιών στο Ελληνικό περιβάλλον
Author: Γυπάκης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 11-2005
53. Έξυπνες κάρτες
Author: Μαλίμογλου, Χαράλαμπος Μ.
Format: pdf
Date: 10-2005
54. Το marketing plan της εισαγωγικής εταιρείας εσωρούχων και μαγιώ Modern Line Ε.Π.Ε.
Author: Ασημάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2003-2005
55. Επιχειρηματικό σχέδιο
Author: Λάππα, Β.
Format: pdf
Date: 10-2005
56. Essays in financial economics
Author: Andrikopoulos, Athanasios
57. Στελέχωση ομάδων εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό: ο ρόλος των ατομικών διαφορών και των διαδικασιών της ομάδας στη μελέτη της καινοτομίας
Author: Χατζή, Σοφία Χ.
Date: 02-2013
58. Κριτήρια επιλογής φορέων αλλαγής: ο ρόλος και η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της
Author: Γκούρας, Αθανάσιος
59. Συν-αγωνισμός (co-opetition) μεταξύ μεταφορικών και 3PL εταιρειών
Author: Κυριαζής, Παναγιώτης
Date: 2014
60. User experience with portable IT artefacts: affective attributes of tablets and their role in sensemaking
Author: Zamani, Efpraxia D.
Date: 2014

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »