41. Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Author: Καλαντζής, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 10-2004
42. Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;
Author: Κονταξή, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 10-2004
43. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Author: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Format: pdf
Date: 2004
44. Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Author: Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Format: pdf
Date: 2004
45. Κρίσιμα θέματα και δημιουργία οδηγού κύκλου ζωής της εικονικής οργάνωσης
Author: Στυμπίρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2005
46. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Author: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Format: pdf
Date: 10-2005
47. Έξυπνες κάρτες
Author: Μαλίμογλου, Χαράλαμπος Μ.
Format: pdf
Date: 10-2005
48. Το marketing plan της εισαγωγικής εταιρείας εσωρούχων και μαγιώ Modern Line Ε.Π.Ε.
Author: Ασημάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2003-2005
49. Desktop videoconferencing : τεχνολογία και εφαρμογές
Author: Ραπτάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-1996
50. Ασφάλεια πληροφοριών σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας
Author: Πετροπούλου, Φωτεινή Φ.
Format: pdf
Date: 01-1998
51. Θέματα τυποποίησης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Πολυδώρου, Ελένη
Format: pdf
Date: 09-1998
52. Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών και η διοίκηση των επερχόμενων αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα
Author: Σπέντζου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 02-2000
53. Συνεργαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο
Author: Κοκκαλάκης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 02-2001
54. Ασφάλεια ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11
Author: Μαχαίρας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2001
55. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παροχή υπηρεσιών στον χώρο του τουρισμού μέσω ασύρματων συσκευών
Author: Ρίνης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
56. Κάλυψη δομικών στοιχείων λογισμικού με την επίτευξη υψηλής αξιοπιστίας
Author: Μανωλόπουλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 12-2001
57. Επιχειρηματικά πρότυπα και χρέωση υπηρεσιών παρεχόμενων μέσω της τεχνολογίας πρόσβασης ADSL
Author: Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 02-2003
58. Ασφάλεια σε δικτυακά περιβάλλοντα GRID
Author: Δρίτσας, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 02-2003
59. Χρήση μεθόδου μεταλλάξεων σε προγράμματα υλοποιημένα σε Java
Author: Μαστοραντωνάκης, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 12-2002
60. Ασφάλεια σε ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕE 802.11
Author: Μαλατράς, Απόστολος
Format: pdf
Date: 02-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »