61. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος αριθμός φύλλου 133 18 Ιουνίου 1920 τεύχος πρώτον: ''Περί ιδρύσεως Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών Επιστημών"
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
62. Ελληνική Δημοκρατία. Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αριθμός φύλλου 156 17 Μαΐου 1926 τεύχος πρώτον
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
63. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αριθμός φύλλου 166 16 Ιουνίου 1989 τεύχος πρώτον
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
64. Σύντομο ιστορικό της εξελικτικής πορείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
65. Έδρα-Χωροταξική οργάνωση
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
66. Οδός Γ. Αινιάνος 2 1927-1935
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
67. Στο βήμα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Γεώργιος Κ. Χρήστου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
68. Διοικητική διάρθρωση
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
69. Το γραφείο του Πρύτανη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
70. Αρχές και συλλογικά όργανα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
71. Διοικητικές Υπηρεσίες
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
72. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
73. Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
74. Επισκέπτες Καθηγητές
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
75. Ειδικοί Επιστήμονες και Διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
76. Επικουρικό Διδακτικό προσωπικό
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
77. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
78. Ειδικοί Μεταπτυχιακοί υπότροφοι και υποψήφιοι Διδάκτορες
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
79. Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1990
80. Αντί προλόγου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1990

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »