181. Εξευρωπαϊσμός : η περίπτωση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Author: Κουτσογιαννοπούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2011
182. Αξιολόγηση επενδυτικού προγράμματος σε χρηματοοικονομικό επίπεδο κα επίπεδο εθνικής οικονομίας
Author: Πουλημά, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-01-2011
183. Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης: εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο διαχείρισης της απόδοσης
Author: Καραμάνης, Βασίλης
Format: pdf
184. Η μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ και η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γατή, Όλγα
Format: pdf
Date: 2011
185. Η οικονομική αξία των βελτιώσεων στην λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού σύμφωνα με την οδηγία - πλαίσιο περί υδάτων
Author: Θεοδώρου, Ελένη
Format: pdf
Date: 2012
186. Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Author: Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Format: pdf
Date: 1998
187. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Author: Παππά, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2012
188. Αποτελεσματικότητα της αγοράς και μετοχικές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Author: Ζαραφίδης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2000
189. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Author: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Format: pdf
Date: 01-2012
190. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Author: Αρχοντίδου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2001
191. Η διάχυση του Internet στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Σκουφή, Αικατερίνη, Κατζαγιαννάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2001
192. Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2002
193. Το μάρκετινγκ στη μουσική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή
Author: Κυριμκυρίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2003
194. Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
Author: Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 12-2011
195. Συγκριτική μελέτη μέτρων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2008
Author: Σουβερμέζογλου, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2012
196. Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
Author: Στεφανίδης, Αβραάμ
Format: pdf
Date: 2003
197. Παραβίαση των κοινοτικών ελευθεριών από την άμεση φορολογία των κρατών μελών
Author: Τάση, Ευφροσύνη Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
198. Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Μελανίτης, Φραγκίσκος
Format: pdf
Date: 2004
199. Εξωτερικό χρέος
Author: Ζαμπετάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2011
200. Μελέτη ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA
Author: Κανελλάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2004

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »