161. Διαφήμιση
Author: Γιωτοπούλου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 2004
162. Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας
Author: Βεληζιώτης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 2006
163. Η διανεμητική επίπτωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
Author: Κοντογιάννη, Αριάδνη-Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 02-2006
164. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και η εκτίμησή τους στην ελληνική οικονομία
Author: Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 06-1995
165. Ασυμμετρίες πληροφόρησης στον κλάδο της ασφάλισης
Author: Καραμπιζιώτης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 2007
166. Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Author: Κελλίδου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
167. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2007
168. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ιωαννίδη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2007
169. Συνδικαλιστική πυκνότητα, απασχόληση και οικονομική επίδοση
Author: Προμπονάς, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2007
170. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007
171. Η κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική αμυντική πολιτική
Author: Βλάχος, Βασίλης
Format: pdf
Date: 01-2007
172. Διεθνές εμπόριο και Βαλκανική αγορά (B.K.A.)
Author: Τσιμπλής, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
173. Using choice experiment for wetland management valuation and public preferences investigation : the case of przemsza wetland in Poland
Author: Γιαννακίδης, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
174. Interest rate models and pricing of financial assets
Author: Ψαραδέλλης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2011
175. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Γεωργακόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 06-2011
176. Οριζόντιες συγχωνεύσεις των κάτω επιχειρήσεων σε κάθετες αγορές
Author: Κονδύλη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 2011
177. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2011
178. Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τσαμπή, Αθανασία
Format: pdf
Date: 2011
179. Η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και οι φαρμακευτικές δαπάνες
Author: Λιακοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2008
180. Η ευελιξία με ασφάλεια στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
Author: Ταμπακοπούλου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »