41. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων, με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής και του δικαστηρίου των ΕΚ
Author: Καϊτσάς, Σπύρος
Format: pdf
Date: 1997
42. Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μοσχόβης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1998
43. Οικονομική ανάλυση των ιδιωτικών καθαρών επενδύσεων στην ελληνική γεωργία
Author: Λαϊνη, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 12-1998
44. Ο ΦΠΑ και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Author: Μπουζουνιεράκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 1998
45. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδος στο εξωτερικό της εμπόριο και τη στατική κατανομή των πόρων
Author: Τσώνος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 11-1998
46. Corporate control and a case study in Greek economy
Author: Παπαδόπουλος, Γιάννης
Format: pdf
Date: 12-1999
47. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) της Ελλάδας στις μεταποιητικές βιομηχανίες
Author: Τζαβάρα, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 12-1999
48. Ανάλυση της δομής του τραπεζικού κλάδου. Ανάλυση κόστους-οικονομίες κλίμακας και προοπτικές εξέλιξης
Author: Θωμόπουλος, Γεώργιος Χαρ.
Format: pdf
Date: 1998
49. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων-κοινές στοχαστικές τάσεις
Author: Δουληγέρης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 1999
50. Το διεθνές νομισματικό παιχνίδι
Author: Βουμβάκη, Φραγκίσκα
Format: pdf
Date: 12-1999
51. Ανάλυση κόστους και ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των τροφίμων της ελληνικής βιομηχανίας
Author: Μιχαλακόπουλος, Ι.Μ.
Format: pdf
Date: 2000
52. Το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ στην Ε.Ε. και οι επιπτώσεις του στα έσοδα
Author: Μπούρα, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 12-2000
53. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καμπύλης αποδόσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2000
Author: Καλογεράκη, Αριστέα
Format: pdf
Date: 11-2000
54. Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Author: Καμμάς, Παντελής
Format: pdf
Date: 12-2000
55. Η εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Ανασοντζή, Άννα
Format: pdf
Date: 11-1998
56. Η σύνδεση της Τουρκίας με την ΕΕ και οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία
Author: Στειακάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-1998
57. Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Author: Κουτσογιάννης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2001
58. Η ζήτηση για τσιγάρα στην Ελλάδα
Author: Λυχναράς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2001
59. Αριστοτέλης: οι σκοποί της οικονομικής επιστήμης και το "ευ ζην"
Author: Γρυμπιλάκος, Παναγιώτης Α.
Format: pdf
Date: 12-2002
60. Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Δελλαπόρτα, Χρυσάνθη
Format: pdf

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »