201. Συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας στο δίκαιο του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βλάχος, Αλέξιος Παν.
202. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Συγγραφέας: Μπούζας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2004
203. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Συγγραφέας: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
204. Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Συγγραφέας: Νούλας, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
205. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Βελέντζα, Ελεάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012
206. Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Στεργίου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
207. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
208. Οικονομική κρίση και διεθνές εμπόριο. Πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρία (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη: Ευρωπαϊκός Νότος, η περίπτωση της Ελλάδας)
Συγγραφέας: Λεοντάρη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
209. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Φώλας, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
210. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2013
211. Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
Συγγραφέας: Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1996
212. Τουρκία [και] Μέση Ανατολή
Συγγραφέας: Σεραφείμ, Κατερίνα Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
213. Η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων ως πηγή πληροφόρησης πληθωριστικών προσδοκιών
Συγγραφέας: Διρχαλίδου, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1997
214. Η διαμόρφωση της διαφοράς ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και το επιτόκιο κατάθεσης στην ελληνική χρηματαγορά
Συγγραφέας: Χειλάκου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
215. Συστήματα υποκίνησης και ανταμοιβής του δυναμικού πωλήσεων
Συγγραφέας: Γκούρου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
216. Τραπεζικές υπηρεσίες [και] κοινοτικό δίκαιο
Συγγραφέας: Νικητόπουλος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-1998
217. Παροχή κοινωνικού εισοδήματος σε όλους τους έλληνες πολίτες
Συγγραφέας: Κατάκος, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
218. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
219. Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών κλάδου τροφίμων
Συγγραφέας: Πρασσά, Διονυσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
220. Στρατηγική διεθνοποίησης των Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών 1903-2006
Συγγραφέας: Γανταδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2006

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »