281. Ο ρόλος της αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες
Συγγραφέας: Μπένου, Ευριδίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012
282. Η συνέντευξη ως μέσο αποτελεσματικής πρόσληψης προσωπικού
Συγγραφέας: Βασιλείου, Θάνος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
283. Ρύθμιση χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ε.Ε
Συγγραφέας: Μπαλατσού, Αγλαΐα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
284. Αποτίμηση των βελτιώσεων της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού υπό την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60 στο δείγμα Αθήνας
Συγγραφέας: Νικολάου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011-2012
285. European institutions, mechanisms and processes and the Greek financial crisis : an analysis
Συγγραφέας: Σκάρκου, Ιουλιανή-Λώρεν
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012
286. Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Χωριανόπουλος, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
287. Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων
Συγγραφέας: Τσιλινίκος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2012
288. Παράγοντες αποτελεσματικότητας της προεδρίας στην Ε.Ε.
Συγγραφέας: Γεωργαράκη, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
289. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας : ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και το δημοσιονομικό
Συγγραφέας: Φουτρής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
290. Φορολογία και διεθνές εμπόριο
Συγγραφέας: Μπίρμπιλα, Ερασμία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
291. Στρατηγική επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και η αποτίμησή της από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Φιλιππαίος, Φραγκίσκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-1998
292. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μπαρκούρα, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
293. Η συμπεριφορά των μάνατζερ από πλευράς διοικητικής συγκρούσεων
Συγγραφέας: Σπανός, Παντελεήμων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
294. Η διείσδυση του internet ως μέσο επικοινωνίας σε μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μπόικου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
295. Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα ως ζώνη-στόχος
Συγγραφέας: Κοσμά, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
296. Παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης διαφημιζόμενων προϊόντων από τα παιδιά και οι αντιδράσεις των μαμάδων
Συγγραφέας: Ασουρματζιάν, Ναταλία
Μορφή: pdf
297. Μακροπρόθεσμη μνήμη στις χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Στέλιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
298. Τα συστήματα κοστολόγησης στα ελληνικά δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
Συγγραφέας: Βαρτελάτου, Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
299. Η διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού σε μεγάλες επιχειρήσεις: η περίπτωση του κλάδου τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μουστάκα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
300. Ανάλυση συμπεριφοράς ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Παπαβασιλείου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »