301. Ακραία γεγονότα και υπέρ-αντίδραση ή υπό-αντίδραση των επενδυτών: αντιδρούν οι επενδυτές ορθολογικά σε ακραία γεγονότα; Μια κλαδική ανάλυση στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Χρονόπουλος, Δημήτριος
302. Υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, με βάση τις αρχές του χαρτοφυλακίου, για τις εισηγμένες, στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης
Συγγραφέας: Μπεντούλης, Άγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
303. Δυναμική προσέγγιση του συστήματος κινδύνου των μετοχών
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Δημήτριος Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
304. Η εκχώρηση σε τρίτους δραστηριοτήτων - υπηρεσιών (outsourcing) του τμήματος ανθρωπινων πόρων
Συγγραφέας: Φώτου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
305. A decision support system for RFP / RFQ evaluation based on expected profit and capacity utilization
Συγγραφέας: Αγιομαυρίτης, Ιωάννης Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
306. Η ισχύς της καλυμμένης ισοτιμίας επιτοκίων
Συγγραφέας: Μαρινοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
307. Θεωρία κερδοσκοπικών επιθέσεων
Συγγραφέας: Μιχελινάκη, Μαρία-Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2002
308. Προβολή βιομηχανικών προϊόντων
Συγγραφέας: Τολιόπουλος, Ευθύμιος, Δημητράκος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
309. Κίνητρα, επεξεργασία πληροφορίας και σκοποί πολιτικής
Συγγραφέας: Γυπαράκης, Θεοχάρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
310. Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κελεσίδης, Σάββας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
311. Public bureaucracies
Συγγραφέας: Vasilaki, Ekaterini
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
312. Τα όρια των επιχειρήσεων μέσα από τη θεωρία του κόστους συναλλαγής
Συγγραφέας: Μαρκαντώνη, Μαρίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
313. Rating agencies - Ο ρόλος των εταιριών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ο τρόπος δράσης τους: Intracome Credit Analysis
Συγγραφέας: Μουστάκα, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
314. Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και διεύρυνση της ευρωζώνης
Συγγραφέας: Τζαβάρας, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
315. Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας - Βαλκανικών χωρών
Συγγραφέας: Ιωαννίδου, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1994
316. Εισαγωγή των futures και επιπτώσεις τους στη spot αγορά
Συγγραφέας: Πεζερίδης, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
317. Απόθεμα κεφαλαίου, συνολική ζήτηση και ανεργία
Συγγραφέας: Κουτίβας, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006-2007
318. Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και νομισματική πολιτική
Συγγραφέας: Τσιώκος, Αριστείδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
319. Αποτελεσματικότητα δηλώσεων αποστολής σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και σχέση με επιχειρησιακή απόδοση
Συγγραφέας: Δημάδης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
320. Κάθετες σχέσεις, συμβόλαια αποκλειστικής εμπορίας και ανταγωνισμός
Συγγραφέας: Μαρίνος, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »