361. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον : δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής
Author: Γκιόκα, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2012
362. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Ξηντάρας, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2012
363. Οι ρόλοι των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και τα δημογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
Author: Πιτταούλης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2003
364. Προσδιορισμός αποδόσεων ποδοσφαιρικού στοιχήματος και το σύστημα αξιολόγησης ELO
Author: Καραούλας, Δ.
Format: pdf
Date: 12-2011
365. Ανάλυση επενδύσεων στην ελεύθερη αγορά ενέργειας
Author: Ράπτης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 2003
366. Οικονομική μεγέθυνση
Author: Στρατοπούλου, Άρτεμις
Format: pdf
Date: 12-2011
367. Η βιομηχανική κατασκοπεία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Author: Δημητρίου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2003
368. Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και οι ρόλοι τους στις επιχειρήσεις
Author: Πανταζής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2003
369. Επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες ως μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Author: Χάλαρης, Ζώης
Format: pdf
Date: 07-2004
370. Περιγραφή Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Βαλκανικής - Case study: στρατηγική εισόδου και εξόδου venture capital
Author: Χαντζή, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 06-2004
371. Η θεωρία των "Two-level games" στις διεθνείς διαπραγματεύσεις : η περίπτωση της Γαλλίας στις διαπραγματεύσεις για την ΟΝΕ
Author: Σαπουνάκη, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 07-2013
372. Τουρισμός στην Ελλάδα: έρευνα ικανοποίησης από την ποιότητα υπηρεσιών και εξελίξεις
Author: Γιαννόπουλος, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 2003-2004
373. Δημοσιονομική κρίση σε Ελλάδα και ευρωζώνη
Author: Μίχαλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2013
374. Η οργανωσιακή κουλτούρα και η σχέση της με τις οργανωσιακές αλλαγές
Author: Σουνόγλου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 2003
375. Προσδιοριστικοί παράγοντες των σχέσεων στις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Author: Μπόνταρη, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 09-2004
376. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Δεληγιάννης, Νικόλαος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2013
377. Προϊόντα private label: η στρατηγική των ελληνικών βιομηχανιών
Author: Μυλωνάς, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2005
378. Θεωρία παιγνίων, το δίλημμα του φυλακισμένου και εφαρμογές του στο χώρο των επιχειρήσεων και των διεθνών σχέσεων
Author: Παπακωνσταντή, Βασιλική
Format: pdf
Date: 06-2013
379. Η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας: case study: super markets Ατλάντικ
Author: Βοργία, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2005
380. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών για προϊόν του κλάδου ζυθοποιίας με την πολυκριτήρια μεθοδολογία MUSA
Author: Γκαμαράζη, Νερατζούλα
Format: pdf
Date: 09-2005

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »