401. Η τεχνολογία του RFID στην υπηρεσία του Supply Chain Management : δυνατότητες, προκλήσεις και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Χωνιανάκης, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
402. Οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλίδου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010-2011
403. Βιώσιμες μεταφορές και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση : διάσταση και προοπτικές
Συγγραφέας: Φύκα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
404. Μελέτες εφικτότητας: θεωρία και πρακτική : μελέτη περίπτωσης ίδρυση σταθμού αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Καλλή, Άννα
405. Ανταγωνισμός και ελεύθερα επαγγέλματα
Συγγραφέας: Ευγενίδου, Βερόνικα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
406. Η είσοδος της Κίνας στον Π.Ο.Ε και πως επηρεάζεται ο ανταγωνισμός
Συγγραφέας: Γκυρίνη, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
407. Διαδικτυακή ψηφιακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : μελέτη, σχεδίαση και πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής
Συγγραφέας: Τζωάννος, Ευστράτιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
408. Μοντέλα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Συγγραφέας: Δημητρόπουλος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
409. Συστήματα ελέγχου του διευθυντή πωλήσεων και απόδοση του δυναμικού πωλήσεων και του τμήματος πωλήσεων
Συγγραφέας: Αρριανά, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
410. Επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης καρτέλ στην κοινοτική έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Καλαντζή, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2009
411. Αποτίμηση παραγώγων με δύο υποκείμενους τίτλους χρησιμοποιώντας την προσομοίωση Monte Carlo
Συγγραφέας: Κουκουτιανού, Ιωάννα Λ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2008
412. Η ρύθμιση της τουριστικής αγοράς εργασίας : η περίπτωση του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου
Συγγραφέας: Μπαμπάκου, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010-2011
413. Business cycles fluctuations determinants in the EMU : a fixed-effects panel data analysis
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Θεοφάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2011
414. Η διοίκηση συγκρούσεων και η συναισθηματική νοημοσύνη
Συγγραφέας: Κωλέττης, Γεώργιος
415. Κρατικές ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κοινοτική έννομη τάξη
Συγγραφέας: Καπογεωργάκη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
416. Στρατηγική Διοίκηση Εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Κουρκουτά, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
417. Πολιτικοοικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομικές επιδόσεις
Συγγραφέας: Λαμπρόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012-2013
418. Η συμβολή των άμεσων ξένων επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών BRIC (Brazil, Russia,India,China)
Συγγραφέας: Μπουκουβάλας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
419. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού : η έννοια της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων βάσει του κανονισμού του συμβουλίου: 139/2004
Συγγραφέας: Γαϊτανάκη, Σταυρούλα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
420. Brain drain και παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
Συγγραφέας: Ζόγκας, Γρηγόρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »