1. Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα με χρήση μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης
Author: Βασιλάκος, Ξενοφών
Format: pdf
Date: 01-02-2014
2. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Author: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Date: 2011
3. Αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης-η περίπτωση των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, Η
Author: Βελέντζα, Ελεάνα
Date: 2012
4. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2011
5. Ομόλογα και ανοσοποίηση
Author: Λούκης, Γιώργος-Ιωάννης
Date: 04-2013
7. Μελέτη και ανάλυση των τάσεων στο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Ελλάδα
Author: Συνανίδης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2011
8. Μη παραμετρικές τεχνικές στην ανάλυση επιβίωσης
Author: Συκινιώτης, Ασυνέθ
Format: pdf
Date: 03-2011
9. Η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση στις χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και αναφορά στο ελληνικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα
Author: Καββαδά, Γεωργία
Format: pdf
Date: 03-2013
10. Τραυματισμοί στο αμερικάνικο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρησης τις περιόδους 2009-2012
Author: Ντρίτσος, Γεώργιος Α.
Format: pdf
Date: 12-2013
11. Ανάπτυξη μεθόδου εύρεσης λογικών αδυναμιών στις δοκιμές διείσδυσης
Author: Στεργιόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 10-2010
12. Εξαγωγή χαρακτηριστικών όρων και κατασκευή προφίλ χρήστη με χρήση δυναμικής συλλογής κειμένων για εξατομίκευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό
Author: Στεφανάτος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2011
13. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Format: pdf
Date: 01-2011
14. Government yields during the 2007 crisis and the success of ECB intervention
Author: Μαρουλάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2013
15. Solvency II: η αποτίμηση ενεργητικού και παθητικού και η μετάβαση στη νέα νομοθεσία από τη σκοπιά του πυλώνα Ι
Author: Μουλίνος, Σπυρίδων Κ.
Format: pdf
Date: 03-2013
16. Managing freight portfolios, from theory to practice
Author: Δρακόπουλος, Άγγελος
Format: pdf
Date: 10-2013
17. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Author: Μάνασης, Ευστάθιος
Format: pdf
Date: 07-2012
18. Επίδραση των β-αποκλειστών και των στατινών στην έκβαση των ασθενών με πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού και παχέως εντέρου, πλην ορθού, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση.
Author: Σακελλάκης, Μηνάς Ι.
Format: pdf
Date: 11-2013
19. Κατασκευή και εξομάλυνση πινάκων επιβίωσης δημογραφικού και ασφαλίσιμου πληθυσμού
Author: Σπανοπούλου, Σταματία Αθ.
Format: pdf
Date: 09-2012
20. Η δομή του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Author: Καλάκος, Νικόλαος Α.
Format: pdf
Date: 09-2012

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »