181. Εξευρωπαϊσμός : η περίπτωση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Συγγραφέας: Κουτσογιαννοπούλου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
182. Αξιολόγηση επενδυτικού προγράμματος σε χρηματοοικονομικό επίπεδο κα επίπεδο εθνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Πουλημά, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-01-2011
183. Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης: εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο διαχείρισης της απόδοσης
Συγγραφέας: Καραμάνης, Βασίλης
Μορφή: pdf
184. Η μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ και η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Γατή, Όλγα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
185. Η οικονομική αξία των βελτιώσεων στην λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού σύμφωνα με την οδηγία - πλαίσιο περί υδάτων
Συγγραφέας: Θεοδώρου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012
186. Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Συγγραφέας: Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
187. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Συγγραφέας: Παππά, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
188. Αποτελεσματικότητα της αγοράς και μετοχικές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Ζαραφίδης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
189. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
190. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Συγγραφέας: Αρχοντίδου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
191. Η διάχυση του Internet στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Σκουφή, Αικατερίνη, Κατζαγιαννάκη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
192. Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
193. Το μάρκετινγκ στη μουσική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή
Συγγραφέας: Κυριμκυρίδης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
194. Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
Συγγραφέας: Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2011
195. Συγκριτική μελέτη μέτρων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2008
Συγγραφέας: Σουβερμέζογλου, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
196. Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
Συγγραφέας: Στεφανίδης, Αβραάμ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
197. Παραβίαση των κοινοτικών ελευθεριών από την άμεση φορολογία των κρατών μελών
Συγγραφέας: Τάση, Ευφροσύνη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2011
198. Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μελανίτης, Φραγκίσκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
199. Εξωτερικό χρέος
Συγγραφέας: Ζαμπετάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
200. Μελέτη ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA
Συγγραφέας: Κανελλάκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »