181. Πολιτική ανταγωνισμού στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας
Author: Μαμμά, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2004
182. Επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική τιμολόγηση και εποπτεία
Author: Κανηρά, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2004
183. Σύγκριση υποδειγμάτων ετεροσκεδαστικότητας και Markov switching υποδειγμάτων
Author: Λούζης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 10-2004
184. Σύγχρονα υποδείγματα υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου βασισμένα στην αποτίμηση εταιρικών απαιτήσεων μέσω δικαιωμάτων
Author: Κοφίτσας, Δημήτριος Χ.
Format: pdf
Date: 11-2004
185. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Σούκερα, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2005
186. Μηχανισμοί της αγοράς για την εποπτεία των τραπεζών
Author: Δαρμαράκης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 01-2005
187. Διάσπαση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Παπαδογιαννάκης, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 01-2005
188. Η κάθετη ολοκλήρωση στη σύγχρονη διεθνή οικονομία
Author: Ψυχογιός, Ηλίας
Format: pdf
Date: 01-2006
189. Οριζόντιες συγχωνεύσεις & εξαγορές και η Ευρωπαϊκή επιτροπή πολιτικής ανταγωνισμού
Author: Χατζαντώνη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2006
190. Υποδείγματα κάθετων σχέσεων και συγχωνεύσεων
Author: Καλουπτσίδη, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 07-2005
191. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη μεταβλητότητας αποδόσεων χρηματιστηριακών δεικτών
Author: Πετρόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2005
192. Garch, mixture density networks, stochastic volatility μοντέλα
Author: Παπαναστασίου, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 11-2005
193. Δημόσιες επενδύσεις
Author: Βασιλειάδης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 01-2006
194. Εκτίμηση και μελλοντική πρόβλεψη της μεταβλητότητας των μετατρέψιμων χρεογράφων
Author: Κοπανάκη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 01-2006
195. Ιδιωτικοποιήσεις και οικονομική θεωρία
Author: Ιωάννου, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 12-2006
196. Νομισματική πολιτική και πληθωρισμός
Author: Ζερμπά, Ναυσικά
Format: pdf
Date: 01-2007
197. Measuring the risk of hedge funds
Author: Βουτσινού, Μαριάνα
Format: pdf
Date: 01-2007
198. Δομή και εργασίες στο dealing room της διεύθυνσης διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματαγοράς μιας τράπεζας
Author: Γιαβής, Χρυσοβαλάντης - Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2007
199. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία
Author: Μπατάλας, Επαμεινώνδας
Format: pdf
Date: 01-2007
200. Η επίδραση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνολική παραγωγικότητα
Author: Μπούτρη, Ζαχαρούλα
Format: pdf
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »