261. Προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ένα υπόδειγμα ζώνης στόχου
Author: Μάμαλης, Μιχάλης Χ.
Format: pdf
Date: 12-1997
262. Αβεβαιότητα, πληροφόρηση και ασφάλιση
Author: Βλάχος, Δημοσθένης
Format: pdf
Date: 06-1999
263. Χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και οικονομική ανάπτυξη
Author: Μπόλματης, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 06-2000
264. Πολυπαραγοντικά υποδείγματα στον προσδιορισμό των αποδόσεων των μετοχών
Author: Ρεϊζάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 12-1999
265. Δυναμική βελτιστοποίηση χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων
Author: Ζαχαρόπουλος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 12-2000
266. Η συνεχής αναπαράσταση των διατάξεων προτίμησης καταναλωτή
Author: Σωτήρχος, Γιώργος
Format: pdf
Date: 12-2000
267. Η Ευρω-Μεσογειακή εταιρική σχέση και η προοπτική δημιουργίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου
Author: Βερύκοκος, Γεώργιος Χ.
Format: pdf
Date: 12-2001
268. Ελεγχοι περί της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς: αναφορά στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Author: Λαμπρόπουλος, Απόστολος
Format: pdf
Date: 2001
269. Είσοδος και εμπόδια εισόδου στην ελληνική μεταποίηση
Author: Ψαχούλια, Νικολέτα Α.
Format: pdf
Date: 01-2003
270. Επένδυση σε αποθέματα και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ελληνική μεταποίηση
Author: Λυριωτάκη, Μαρία-Νίκη
Format: pdf
Date: 01-2003
271. Σύγκριση των άριστων σημειακών ελέγχων με τους τοπικά πιο ισχυρούς ελέγχους
Author: Τασιόπουλος, Αναστάσιος Ε.
Format: pdf
Date: 01-2003
272. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο. Μελέτη περίπτωσης: η συγχώνευση της EFG-Eurobank Εργασίας
Author: Στρουγγάρης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2002
273. Εμπειρικός έλεγχος του CAPM στην Ελλάδα πριν και μετά το ευρώ
Author: Καρατζαφέρη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2003
274. Μπεϋζιανή ανάλυση της σύνθετης μη-κεντρικής Χ2 κατανομής
Author: Καρέλας, Ιωάννης Α.
Format: pdf
Date: 01-2003
275. Η ζήτηση για καταθέσεις στην Ελλάδα, 1954-1999
Author: Κομνηνού, Ελένη Ε.
Format: pdf
Date: 01-2003
276. Η σχέση οικονομικής ανάπτυξης - άμεσων ξένων επενδύσεων στον αναπτυσσόμενο κόσμο
Author: Βλαχάκη, Ειρήνη Μ.
Format: pdf
Date: 2003
277. Αρχική δημόσια εγγραφή:βιβλίο προσφορών και απόδοση επιχειρήσεων
Author: Βιλαντώνη, Κυριακή
Format: pdf
Date: 2004
278. Η εξέταση του φαινομένου της επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης σε μία αναπτυσσόμενη αγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών)
Author: Κυραλάκης, Αστρινός
Format: pdf
Date: 01-2004
279. Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής
Author: Κουτελάκης, Μιχαήλ-Μάριος
Format: pdf
Date: 01-2005
280. Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα και η θεωρία του χάους στην οικονομική επιστήμη
Author: Δημαρέλης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 01-2005

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »