321. Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Author: Δομοξούδη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2003
322. Ρυθμιστική πολιτική για φυσικό μονοπώλιο
Author: Παπαγιαννόπουλος, Δημοσθένης
Format: pdf
Date: 03-2003
323. Τα οικονομικά της δικαιόχρησης και η πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βογιατζηδάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2004
324. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Author: Κουτσοδήμου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2004
325. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Author: Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2004
326. Εμπειρική διερεύνηση του καθεστώτος αποτελεσματικότητας των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Author: Αξιόγλου, Χρήστος Π.
Format: pdf
Date: 12-2003
327. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 01-2004
328. Η επίδραση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον ανταγωνισμό επιχειρήσεων
Author: Ρούσκας, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2005
329. Επένδυση και ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Κουραντή, Φραγκώ
Format: pdf
Date: 01-2005
330. Πολιτικοί κύκλοι
Author: Γώγος, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 01-2005
331. Σχεδιασμός νομισματικής πολιτικής
Author: Μπουρδάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2005
332. Ο ρόλος της ανάπτυξης των χρηματαγορών στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Νίκογλου, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 01-2005
333. Η υπό συνθήκη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Τριχιάς, Μάνθος
Format: pdf
Date: 01-2005
334. Η συμβολή του δημοσίου κεφαλαίου στην παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα
Author: Παπαδόπουλος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2004
335. Πολυμεταβλητά μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και κατασκευή χαρτοφυλακίου
Author: Παφίλης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2004
336. Εποχικά φαινόμενα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου και το φαινόμενο της Δευτέρας
Author: Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2005
337. Η εξέταση των μετοχικών υπεραποδόσεων για τις νεοεισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Μιχαλούδη, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2005
338. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Author: Κορκοδελάκης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2005
339. Rolling estimations of CAPM
Author: Βακιρτζής, Χρήστος
Format: pdf
Date: 12-2004
340. Μέθοδοι εκτίμησης του value at risk
Author: Κόντη, Νικολίτσα
Format: pdf
Date: 11-2004

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »