361. Νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης και οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
362. Μια σύγχρονη προσέγγιση για τα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
363. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Διακουμής, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
364. Οι οικονομικές επιδράσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
Συγγραφέας: Φλώρου, Αντωνία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
365. Παράγοντες διαμόρφωσης περιθωρίου επιτοκίου (spread) στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων
Συγγραφέας: Σταυρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
366. Η διαφήμιση και η χρήση της ως εμπόδιο εισόδου
Συγγραφέας: Τσίκνια, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
367. Εγγυημένοι χρεωστικοί τίτλοι (Collateralized debt obligations-CDO'S) και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Συγγραφέας: Μάουλα, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
368. Συμβάσεις αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σαμπράκου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
369. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Συγγραφέας: Φάκα, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
370. Μέτρηση κινδύνου και απόδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Στόλης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
371. Η απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Ίσσαρη, Στέλλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
372. Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια της σύγχρονης τραπεζικής
Συγγραφέας: Αθανασίου, Κωνσταντίνος, Στύλιος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
373. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε Βαλκανικές χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλόπουλος, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
374. Τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας
Συγγραφέας: Σιαμπάνου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
375. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ξυγκογεωργοπούλου, Στυλιανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
376. Πολιτική ανταγωνισμού και επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Ντάφλου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
377. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Συγγραφέας: Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
378. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των credit rating agencies στο χώρο της ΕΕ
Συγγραφέας: Ταραβίρας, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
379. Τα παράγωγα στον Ελληνικό χώρο : μελέτη της employee stock options
Συγγραφέας: Πετρόπουλος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2010
380. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Συγγραφέας: Τσόγκας, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »