101. Περιβαλλοντική πολιτική και αγορά εργασίας
Συγγραφέας: Μπούρα, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
102. Ίδρυση τραπεζών στον ελλαδικό χώρο (1828-1913)
Συγγραφέας: Ταλιέρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
103. Ανάπτυξη και τεχνολογία στις περιφέρειες της Ελλάδος και της Ευρώπης
Συγγραφέας: Σπηλιοπούλου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
104. Επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Σαχταχτίνσκαγια, Σαμπίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
105. Ακαμψίες στην αγορά εργασίας και επιδόματα ανεργίας
Συγγραφέας: Κατσελίδης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
106. Η σχέση ανάμεσα στα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και στις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Πολυράκης, Θεόδωρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
107. Οικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών: έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
108. Οικονομική θεωρία της διαφήμισης
Συγγραφέας: Πέρρου, Θεοδώρα Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
109. Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Θεοδωράκης, Ιωσήφ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
110. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Συγγραφέας: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
111. Real estate valuation : hotel appraisal methods : a case study approach
Συγγραφέας: Σταθάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
112. Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου σε καθεστώς χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας
Συγγραφέας: Δημοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
113. Optimal portfolio analysis
Συγγραφέας: Μπραϊμάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2008
114. Έρευνα και ανάπτυξη και ερευνητικές κοιπραξίες
Συγγραφέας: Μαγκανάρη, Σταματίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
115. Από το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα στη δημιουργία του ενιαίου νομίσματος
Συγγραφέας: Τσούμα, Κατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
116. Ιδιωτικοποίηση, έλεγχος επιχειρήσεων και αποδοτικότητα
Συγγραφέας: Μπενετάτου, Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
117. Ζήτηση χρήματος και συνολοκλήρωση
Συγγραφέας: Φερίγκος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
118. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Παπαηλιού, Γεώργιος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
119. Προσδιορισμός των τιμών των μετοχών του Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
120. Η αστάθεια και οι "κρίσεις" του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
Συγγραφέας: Δανιήλ, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »