121. Η αστάθεια και οι "κρίσεις" του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
Συγγραφέας: Δανιήλ, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
122. Η ανάλυση της οικονομικής εξέλιξης στην Αγγλία, 1500-1750
Συγγραφέας: Θεοδωράτου, Ολγα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
123. Τεχνικές Monte Carlo στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Σωτήρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
124. Ένταση χρήσης του κεφαλαίου, πληθωρισμός και ανεργία
Συγγραφέας: Γερομίχαλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2002
125. Πρόβλεψη νομισματικών και τραπεζικών κρίσεων
Συγγραφέας: Κρεμμύδας, Χρήστος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
126. Η σημασία της επιλογής συστήματος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Γεωργιοπούλου, Αλεξάνδρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
127. Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Συγγραφέας: Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
128. Εξελίξεις στην ενοποίηση της αγοράς ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων
Συγγραφέας: Μηγιάκης, Πέτρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
129. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Συγγραφέας: Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
130. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική εφαρμογή
Συγγραφέας: Ευθυμίου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
131. Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Συγγραφέας: Νατσάκος, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
132. Στρατηγικές επίλυσης στοχαστικών δυναμικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας
Συγγραφέας: Καραμπαρμπούνης, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
133. Διεθνές εμπόριο και πολυεθνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κοσκινάς, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
134. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είκοσι χωρών, 1962-1995
Συγγραφέας: Δρυδάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
135. Θεωρίες προσδιορισμού του εργατικού μισθού με έμφαση στα υποδείγματα διαπραγματεύσεων
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος-Ρουμελιώτης, Γεώργιος-Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
136. Ρυθμιστική πολιτική και τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας: Κελαΐδη, Εμμανουέλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
137. Τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές
Συγγραφέας: Σμυρναίος, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
138. Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Σιφναίος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
139. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των καταναλωτικών δανείων στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ
Συγγραφέας: Ασπρογέρακα, Χάρις
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
140. Insider trading in stock markets
Συγγραφέας: Κιούση, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »