41. Εμπειρικός προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στους κλάδους των τραπεζών και των εταιριών τροφίμων στο Χ.Α.Α.
Author: Καρακίτσου, Μαρία Ζωή
Format: pdf
Date: 1997
42. Σύγκριση οικονομικών χαρακτηριστικών των εταιρειών που έχουν εισηχθή στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. πριν και μετά την εισαγωγή
Author: Παπαδήμα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 09-1998
43. Ο συστηματικός κίνδυνος των μετοχών και ο προσδιορισμός του μέσω: 1.του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) 2.του υποδείγματος της αγοράς
Author: Βοσινάκης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 10-1999
44. Η οργάνωση του δικτύου πωλήσεων στο χονδρεμπόριο στην Ελλάδα
Author: Ζάχος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 12-2000
45. Εξαγορές και συγχωνεύσεις - περίπτωση ναυτιλίας: Case studies: 1) P&Q - NEDLLOYD, 2) Επιχειρήσεις Αττικής - Γραμμές Στρίντζη
Author: Φωτάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 09-2001
46. Εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων σε μοντέλα διαπραγματεύσεων
Author: Αρβανίτης, Αλέξης
Format: pdf
Date: 2003
47. Διαχείριση εταιρικής ταυτότητας
Author: Παρασκευάς, Ελευθέριος
Format: pdf
Date: 2004
48. Η ηθική στη διαφήμιση
Author: Παπαχαραλάμπους, Ναυσικά Ξ.
Format: pdf
Date: 2005
49. Αποτίμηση εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. έτος 2000
Author: Καραγιώργου, Αγγελική
Format: pdf
Date: 2001
50. E-procurement και ελληνική πραγματικότητα
Author: Αργυράκη, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 10-2002
51. Η συνέντευξη ως μέσο αποτελεσματικής πρόσληψης προσωπικού
Author: Βασιλείου, Θάνος Δ.
Format: pdf
Date: 09-2002
52. Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Χωριανόπουλος, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 2002
53. Η συμπεριφορά των μάνατζερ από πλευράς διοικητικής συγκρούσεων
Author: Σπανός, Παντελεήμων
Format: pdf
Date: 2004
54. Η διείσδυση του internet ως μέσο επικοινωνίας σε μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις
Author: Μπόικου, Βασίλειος
Format: pdf
55. Παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης διαφημιζόμενων προϊόντων από τα παιδιά και οι αντιδράσεις των μαμάδων
Author: Ασουρματζιάν, Ναταλία
Format: pdf
56. Τα συστήματα κοστολόγησης στα ελληνικά δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
Author: Βαρτελάτου, Χριστιάνα
Format: pdf
Date: 09-2005
57. Η διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού σε μεγάλες επιχειρήσεις: η περίπτωση του κλάδου τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Author: Μουστάκα, Ελένη
Format: pdf
Date: 2005
58. Ανάλυση συμπεριφοράς ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Παπαβασιλείου, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-2006
59. Ακραία γεγονότα και υπέρ-αντίδραση ή υπό-αντίδραση των επενδυτών: αντιδρούν οι επενδυτές ορθολογικά σε ακραία γεγονότα; Μια κλαδική ανάλυση στο Χ.Α.Α.
Author: Χρονόπουλος, Δημήτριος
60. Υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, με βάση τις αρχές του χαρτοφυλακίου, για τις εισηγμένες, στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης
Author: Μπεντούλης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 09-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »