181. Ανάλυση της μακροχρόνιας σχέσης της διαφοράς βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων μεταξύ χωρών
Συγγραφέας: Κασούμη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
182. Sovereign credit ratings and financial market instability
Συγγραφέας: Solovieva, Olga
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
183. Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομικές θεωρίες για την ανεργία (σημεία κριτικής)
Συγγραφέας: Κανακάκη, Πανγιώτα Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
184. Ζητήματα διεθνούς συνεργασίας παρουσία θετικών εξωτερικών επιδράσεων στην παραγωγή
Συγγραφέας: Σαββίδης, Χάρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
185. Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η εμπειρική διερεύνησή του στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Μαγγίνας, Νικόλαος Σπ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-1998
186. Οικονομική σύγκλιση στις χώρες της Ε.Ε.
Συγγραφέας: Κασούμη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
187. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
Συγγραφέας: Γκιούσης, Αριστοτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
188. Αργεντινή
Συγγραφέας: Αναστασάκη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
189. Το κοινοτικό καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας
Συγγραφέας: Κλημέντζου, Ευφροσύνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
190. Dumping : μια ανασκόπηση στη θεωρία και στις πρακτικές του
Συγγραφέας: Μενάγιας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
191. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης με μη-παραγωγικές δημόσιες δαπάνες και ενδογενή προσφορά εργασίας
Συγγραφέας: Ζερβούδη, Ευανθία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
192. Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελευταία Ελληνική προεδρία
Συγγραφέας: Αγοράκη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
193. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον: δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι οικονομικής πολιτικής;
Συγγραφέας: Μπαλατσούκα, Κατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
194. Dumping και antidumping στο διεθνές εμπόριο
Συγγραφέας: Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2012
195. Η θεσμική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς : η περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας
Συγγραφέας: Ασημακόπουλος, Εμμανουήλ Ν.
196. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Συγγραφέας: Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
197. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2011
198. Ο ρόλος της αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες
Συγγραφέας: Μπένου, Ευριδίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2012
199. Ρύθμιση χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ε.Ε
Συγγραφέας: Μπαλατσού, Αγλαΐα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
200. Αποτίμηση των βελτιώσεων της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού υπό την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60 στο δείγμα Αθήνας
Συγγραφέας: Νικολάου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011-2012

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »