241. Διεθνές εμπόριο και περιβάλλον : δύο συμβατοί ή ασύμβατοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής
Author: Γκιόκα, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2012
242. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Author: Ξηντάρας, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2012
243. Προσδιορισμός αποδόσεων ποδοσφαιρικού στοιχήματος και το σύστημα αξιολόγησης ELO
Author: Καραούλας, Δ.
Format: pdf
Date: 12-2011
244. Οικονομική μεγέθυνση
Author: Στρατοπούλου, Άρτεμις
Format: pdf
Date: 12-2011
245. Η θεωρία των "Two-level games" στις διεθνείς διαπραγματεύσεις : η περίπτωση της Γαλλίας στις διαπραγματεύσεις για την ΟΝΕ
Author: Σαπουνάκη, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 07-2013
246. Δημοσιονομική κρίση σε Ελλάδα και ευρωζώνη
Author: Μίχαλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2013
247. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Δεληγιάννης, Νικόλαος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2013
248. Θεωρία παιγνίων, το δίλημμα του φυλακισμένου και εφαρμογές του στο χώρο των επιχειρήσεων και των διεθνών σχέσεων
Author: Παπακωνσταντή, Βασιλική
Format: pdf
Date: 06-2013
249. Δημόσιο χρέος και ενδογενής οικονομική μεγέθυνση
Author: Ρίζος, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 12-2011
250. Αμεσες ξένες επενδύσεις και τρόπος προσέλκυσής τους στην Ελλάδα
Author: Αργυροπούλου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 1997
251. Κρατική παρέμβαση στην οικονομία
Author: Χολέζας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1998
252. Η χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας κατά τη δεκαετία '90
Author: Μπερδεκλή, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2000
253. Διεθνή εμπειρικά στοιχεία για την διάχυση των χρηματιστηριακών διαταραχών στη διακύμανση του προϊόντος
Author: Βώκου, Εύα
Format: pdf
Date: 2003
254. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Author: Μεραμβελιωτάκης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 2002
255. Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Author: Νικόπουλος, Κώστας
Format: pdf
Date: 01-2005
256. Έμμεση επαγωγή
Author: Μπηλιώνη, Θεοδώρα Ν.
Format: pdf
Date: 07-2005
257. Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Author: Καραχρήστος, Λουκάς
Format: pdf
Date: 01-2006
258. Άριστη περιβαλλοντική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ρεμούνδου, Κυριακή
Format: pdf
Date: 01-2006
259. Η επίδραση Balassa-Samuelson και τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ
Author: Κουκουλομμάτη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2006
260. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Author: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Format: pdf
Date: 2006

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »