261. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Author: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2007
262. Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Author: Kouki, Amairisa
Format: pdf
Date: 01-2007
263. Η σύνθεση των δημοσίων δαπανών και οικονομική μεγέθυνση
Author: Σκούρα, Πηνελόπη
Format: pdf
Date: 01-2007
264. Η ανάλυση και η ερμηνεία της νέας κεφαλαιακής επάρκειας BASEL II στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Author: Δαφνής, Αναστάσιος Γ.
Format: pdf
Date: 2009
265. Οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες
Author: Τριανταφυλλίδου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2010-2011
266. Βιώσιμες μεταφορές και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση : διάσταση και προοπτικές
Author: Φύκα, Μαρία
Format: pdf
Date: 2011
267. Ανταγωνισμός και ελεύθερα επαγγέλματα
Author: Ευγενίδου, Βερόνικα
Format: pdf
Date: 2011
268. Η είσοδος της Κίνας στον Π.Ο.Ε και πως επηρεάζεται ο ανταγωνισμός
Author: Γκυρίνη, Άννα
Format: pdf
Date: 01-2011
269. Μοντέλα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Author: Δημητρόπουλος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2009
270. Επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης καρτέλ στην κοινοτική έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Author: Καλαντζή, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2009
271. Αποτίμηση παραγώγων με δύο υποκείμενους τίτλους χρησιμοποιώντας την προσομοίωση Monte Carlo
Author: Κουκουτιανού, Ιωάννα Λ.
Format: pdf
Date: 12-2008
272. Η ρύθμιση της τουριστικής αγοράς εργασίας : η περίπτωση του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου
Author: Μπαμπάκου, Α.
Format: pdf
Date: 2010-2011
273. Business cycles fluctuations determinants in the EMU : a fixed-effects panel data analysis
Author: Παπαγεωργίου, Θεοφάνης
Format: pdf
Date: 12-2011
274. Κρατικές ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κοινοτική έννομη τάξη
Author: Καπογεωργάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 2011
275. Πολιτικοοικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομικές επιδόσεις
Author: Λαμπρόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2012-2013
276. Η συμβολή των άμεσων ξένων επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών BRIC (Brazil, Russia,India,China)
Author: Μπουκουβάλας, Δημήτριος
Format: pdf
277. Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού : η έννοια της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων βάσει του κανονισμού του συμβουλίου: 139/2004
Author: Γαϊτανάκη, Σταυρούλα Π.
Format: pdf
Date: 2013
278. Brain drain και παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
Author: Ζόγκας, Γρηγόρης
Format: pdf
Date: 2013
279. Μετανάστριες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
Author: Τζεβελέκου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 01-2012
280. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του (2003-2010) και οι συνέπειές της
Author: Βλάσση, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 2012

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »