301. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2012
302. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Συγγραφέας: Καρακατσάνη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2011
303. Σχεδίαση δικαιωμάτων προαίρεσης στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων
Συγγραφέας: Βαΐδης, Τιμολέων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
304. Risk management of conditional value-at-risk optimal portfolio using options
Συγγραφέας: Καραντώνη, Κρινιώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
305. Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Λαδίκου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
306. Διαφοροποίηση και διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Σιώζιου, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013
307. Liquidity stress-testing : an empirical assessment of Greek banking sector
Συγγραφέας: Fragkou, Stamatoula
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
308. Αντιμετώπιση των παρεμποδιστικών του ανταγωνισμού πρακτικών δεσπόζουσας επιχείρησης
Συγγραφέας: Αφουξενίδου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
309. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Συγγραφέας: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
310. Οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ στην Ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Γκουμπανιτσά, Μαριάνθη Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
311. Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Συγγραφέας: Ιορδάνου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
312. Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γεωργιλέ, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
313. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας τραπεζών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αντωνοπούλου, Χρυσαλένα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
314. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 04-2012
315. Θεωρίες ανεργίας και η τρέχουσα οικονομική κρίση: η ελληνική περίπτωση
Συγγραφέας: Τσάκνης, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
316. Δημοσιονομική πολιτική, κίνητρα και μακροοικονομία
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
317. Νομισματικές εξελίξεις στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κολιοπάνου, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2012
318. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: νομισματική πολιτική, εποπτεία και μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Βλάχος, Διονύσιος
319. Bank credit ratings and macroprudential issues
Συγγραφέας: Fanos, Evangelos
320. Πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό εμπορικό τραπεζικό σύστημα: σενάρια και προοπτικές
Συγγραφέας: Κουκέλλης, Γεώργιος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »