301. Ελλάδα : η κρίση χρέους και οι προεκτάσεις της
Author: Ανδριοπούλου, Νίκη
Format: pdf
Date: 10-2011
302. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Author: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Format: pdf
Date: 07-2012
303. Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Author: Καρακατσάνη, Ελένη
Format: pdf
Date: 10-2011
304. Σχεδίαση δικαιωμάτων προαίρεσης στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων
Author: Βαΐδης, Τιμολέων
Format: pdf
Date: 07-2011
305. Risk management of conditional value-at-risk optimal portfolio using options
Author: Καραντώνη, Κρινιώ
Format: pdf
Date: 11-2011
306. Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Λαδίκου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 06-2011
307. Διαφοροποίηση και διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Author: Σιώζιου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 06-2013
308. Liquidity stress-testing : an empirical assessment of Greek banking sector
Author: Fragkou, Stamatoula
Format: pdf
Date: 07-2014
309. Αντιμετώπιση των παρεμποδιστικών του ανταγωνισμού πρακτικών δεσπόζουσας επιχείρησης
Author: Αφουξενίδου, Ελένη
Format: pdf
Date: 2009
310. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Author: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Format: pdf
Date: 01-2010
311. Οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ στην Ελληνική οικονομία
Author: Γκουμπανιτσά, Μαριάνθη Σ.
Format: pdf
Date: 2010
312. Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Author: Ιορδάνου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2010
313. Διενέργεια τραπεζικών πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του πιστωτικού κινδύνου
Author: Γεωργιλέ, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2012
314. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας τραπεζών στην Ελλάδα
Author: Αντωνοπούλου, Χρυσαλένα
Format: pdf
Date: 09-2012
315. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Author: Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Date: 04-2012
316. Θεωρίες ανεργίας και η τρέχουσα οικονομική κρίση: η ελληνική περίπτωση
Author: Τσάκνης, Νίκος
Format: pdf
Date: 2013
317. Δημοσιονομική πολιτική, κίνητρα και μακροοικονομία
Author: Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Format: pdf
Date: 2006
318. Νομισματικές εξελίξεις στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης
Author: Κολιοπάνου, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 10-2012
319. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: νομισματική πολιτική, εποπτεία και μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση
Author: Βλάχος, Διονύσιος
320. Bank credit ratings and macroprudential issues
Author: Fanos, Evangelos

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »