401. Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: 10 χρόνια μετά, μαξιμαλιστικοί στόχοι, μινιμαλιστικά αποτελέσματα
Author: Ντερτίνη, Μαρία
402. Optimal portfolios for international asset allocation
Author: Petropoulou, Ioanna
Date: 31-01-2016
403. Portfolio optimization theory: an empirical application on Athens stock exchange
Author: Litsos, Ilias
404. Οικονομική ανισότητα, κοινωνική αστάθεια και οικονομική μεγένθυση
Author: Γκίννη, Ελένη
Date: 30-06-2016
405. Δημόσιο χρέος και πολιτικοί κύκλοι: η περίπτωση της Ελλάδος
Author: Λιάπης, Βλάσιος
Date: 30-06-2015
406. Δημόσια πολιτική και οικονομική πολιτική:Προτάσεις πολιτικής
Author: Γουναλάκης, Αντώνης
Date: 29-02-2016
407. Ποιές πολιτικές μπορούν να μετατρέψουν την ευρωζώνη σε άριστη νομισματική περιοχή
Author: Βορροπούλου, Βασιλική
Date: 21-05-2015
408. Blue growth and the monetary valuation of the multi‐use offshore platforms
Author: Papagianni, Chrysoula
Date: 22-01-2015
409. Άριστος τρόπος εισόδου μιας πολυεθνικής σε νέα αγορά: Επιλογή μεταξύ εξαγωγών, δημιουργίας νέας μονάδας και εξαγορών
Author: Καζάνα, Αναστασία
Date: 29-05-2015
410. Αξιολόγηση επένδυσης με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους οφέλους
Author: Μπλάτσου, Κωνσταντίνα
Date: 19-01-2016
411. A socio-economic assessment of Open Access movement in scientific publishing: The OpenAIRE infrastructure
Author: Giannouli, Amerissa
Date: 17-09-2015
412. “Excessive” wage increases and employment outcomes in Greek manufacturing
Author: Kakoulidou, Theoni
Date: 01/17/2018
413. Η άσκηση της προεδρίας της Ε.Ε. Η τέταρτη ελληνική προεδρία
Author: Γιαννακόπουλος, Ηλίας
Date: 15-12-2014
414. Cost – benefit analysis for the municipal solid waste management sector in the Hashemite Kingdom of Jordan
Author: Karadima, Chyrisoula
Date: 12-01-2015
415. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και πολιτική ανταγωνισμού:συνδεδεμένες πωλήσεις (bundling, tying)
Author: Μουρογιάννη, Δήμητρα
Date: 17-12-2014
416. Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο μιας κοινωνικής Ευρώπης.
Author: Σαμιάκου, Χρυσάνθη-Ελένη
Date: 19-10-2017
417. Οι κρατικές ενισχύσεις ως πεδίο συνάντησης ανταγωνισμού και φορολογικής ισότητας
Author: Παπαργυρίου, Ιωάννης
Date: 18-05-2017
418. Αμυντική ολοκλήρωση στην ΕΕ
Author: Ναούμης, Χρήστος
419. Το προπατορικό αμάρτημα του ευρώ. Μια αναλυτική οικονομική μελέτη του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.Το εγγενές πρόβλημα του ευρώ και τρόποι επίλυσής του
Author: Μωυσιάδης, Μωυσής
Date: 13-12-2017
420. Εταιρική διακυβέρνηση. Από την θεωρία στην πράξη.Μια συγκριτική προσέγγιση
Author: Χατζηπαναγιώτου, Μυρσίνη
Date: 14-12-2017

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »