421. Δίδυμα ελλείματα στις χώρες της Ε.Ε
Συγγραφέας: Λάζου, Σωτηρία
Ημερομηνία: 30-05-2018
422. Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσφυγικό ζήτημα στην ελληνική επικράτεια
Συγγραφέας: Μαρκοπούλου, Άρτεμις
Ημερομηνία: 16-08-2017
423. Η θέση της γυναίκας στην Ε.Ε
Συγγραφέας: Κυπραίου, Μανούσια
Ημερομηνία: 15-06-2017
424. Η συζήτηση για τον οικονομικό μετσσχηματισμό της ΟΝΕ
Συγγραφέας: Τζιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 22-01-2015
425. Η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων στις χρηματιστηριακές αποδόσεις:Η περίπτωση του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Σαρρή, Γαρυφαλιά
Ημερομηνία: 22-01-2015
426. Οι επιδράσεις μεταβολών του κατώτατου μισθού σε αγορές εργασίας με μεγάλα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες:Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μερτίκα, Ευθυμία
Ημερομηνία: 22-01-2014
427. Η κρίση στην Ελλάδα 2010-2015
Συγγραφέας: Χαραλαμπίδου, Σοφία
Ημερομηνία: 22-06-2017
428. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας: Μια εμπειρική μελέτη των επιδράσεων τους στην ελληνική αγορά εργασίας
Συγγραφέας: Χαντσούλη, Ευφροσύνη
Ημερομηνία: 22-05-2017
429. Εξευρωπαϊσμός δημόσιας διοίκησης: Η περίπτωση του εθνικού διαμεσολαβητή
Συγγραφέας: Τσίρτσης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 17-05-2017
430. Μνημόνια και χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Τσιώλη, Ουρανία
Ημερομηνία: 18-05-2017
431. Μηχανισμοί ανάθεσης δημοσίων έργων και προμηθειών: Μία παρουσίαση του Νόμου υπ. αριθμ. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Συγγραφέας: Σκόκα, Ιωάννα
Ημερομηνία: 18-10-2017
432. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: Άρνηση πώλησης
Συγγραφέας: Μπινιάρη, Μαριλένα
Ημερομηνία: 22-12-2014
433. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων στην ΕΕ
Συγγραφέας: Βιέννα, Σπυριδούλα
Ημερομηνία: 20-01-2015
434. The quality of greek exports across time and destinations
Συγγραφέας: Thomaidou, Eirini
Ημερομηνία: 20-07-2015
435. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης: Όψεις διοικητικού εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Ημερομηνία: 22-01-2015
436. Άριστη οικονομική πολιτική σε υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με φυσικούς πόρους
Συγγραφέας: Προδρομίδης, Νικόλαος Ε.
437. Οι οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε με τις χώρες Bric
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Σοφία
Ημερομηνία: 22-01-2016
438. Εξαγωγές, ανταγωνιστικότητα & παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Τσολάκος-Πιφέας, Διονύσιος
Ημερομηνία: 2016
439. Περιβαλλοντική διάσταση της επέκτασης και έντασης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
Συγγραφέας: Παπαδά, Ανδρομάχη
Ημερομηνία: 01-2016
440. Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Πέρρου, Φωτεινή
Ημερομηνία: 21-01-2008

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »