421. Δίδυμα ελλείματα στις χώρες της Ε.Ε
Author: Λάζου, Σωτηρία
Date: 30-05-2018
422. Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσφυγικό ζήτημα στην ελληνική επικράτεια
Author: Μαρκοπούλου, Άρτεμις
Date: 16-08-2017
423. Η θέση της γυναίκας στην Ε.Ε
Author: Κυπραίου, Μανούσια
Date: 15-06-2017
424. Η συζήτηση για τον οικονομικό μετσσχηματισμό της ΟΝΕ
Author: Τζιώτης, Νικόλαος
Date: 22-01-2015
425. Η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων στις χρηματιστηριακές αποδόσεις:Η περίπτωση του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
Author: Σαρρή, Γαρυφαλιά
Date: 22-01-2015
426. Οι επιδράσεις μεταβολών του κατώτατου μισθού σε αγορές εργασίας με μεγάλα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες:Η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μερτίκα, Ευθυμία
Date: 22-01-2014
427. Η κρίση στην Ελλάδα 2010-2015
Author: Χαραλαμπίδου, Σοφία
Date: 22-06-2017
428. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας: Μια εμπειρική μελέτη των επιδράσεων τους στην ελληνική αγορά εργασίας
Author: Χαντσούλη, Ευφροσύνη
Date: 22-05-2017
429. Εξευρωπαϊσμός δημόσιας διοίκησης: Η περίπτωση του εθνικού διαμεσολαβητή
Author: Τσίρτσης, Γεώργιος
Date: 17-05-2017
430. Μνημόνια και χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
Author: Τσιώλη, Ουρανία
Date: 18-05-2017
431. Μηχανισμοί ανάθεσης δημοσίων έργων και προμηθειών: Μία παρουσίαση του Νόμου υπ. αριθμ. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Author: Σκόκα, Ιωάννα
Date: 18-10-2017
432. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: Άρνηση πώλησης
Author: Μπινιάρη, Μαριλένα
Date: 22-12-2014
433. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων στην ΕΕ
Author: Βιέννα, Σπυριδούλα
Date: 20-01-2015
434. The quality of greek exports across time and destinations
Author: Thomaidou, Eirini
Date: 20-07-2015
435. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης: Όψεις διοικητικού εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα
Author: Οικονομοπούλου, Ιουλία
Date: 22-01-2015
436. Άριστη οικονομική πολιτική σε υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με φυσικούς πόρους
Author: Προδρομίδης, Νικόλαος Ε.
437. Οι οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε με τις χώρες Bric
Author: Παπαγεωργίου, Σοφία
Date: 22-01-2016
438. Εξαγωγές, ανταγωνιστικότητα & παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας
Author: Τσολάκος-Πιφέας, Διονύσιος
Date: 2016
439. Περιβαλλοντική διάσταση της επέκτασης και έντασης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
Author: Παπαδά, Ανδρομάχη
Date: 01-2016
440. Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα
Author: Πέρρου, Φωτεινή
Date: 21-01-2008

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »