461. Ανάλυση και αξιολόγηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Συγγραφέας: Παφλιώτη, Πέρσα Κ.
462. Η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων υπό το πρίσμα της ενισχυμένης συνεργασίας
Συγγραφέας: Γαβάκη, Παρασκευή
Ημερομηνία: 06/18/2018
463. Η ελληνική οικονομική κρίση ως εφαλτήριο για την εμβάθυνση της ΟΝΕ
Συγγραφέας: Κοκκορού, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 06/21/2018
464. Study on education and economic growth
Συγγραφέας: Papadogiannis, Emmanuel
Ημερομηνία: 06/14/2018
465. Η σχέση ανάμεσα στην προσοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Αδαμαντίδη, Μελπομένη
Ημερομηνία: 23-12-2015
466. Πολιτικές απασχόλησης
Συγγραφέας: Γλέζος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06/14/2018
467. Η συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών
Συγγραφέας: Ζαμπάρα, Ιωάννα
Ημερομηνία: 06/05/2018
468. Brexit & οικονομικές συνέπειες
Συγγραφέας: Νταή, Ειρήνη-Ακριβή
Ημερομηνία: 2018
469. The Euro-Mediterranean partnership and its impact on the Greek trade balance
Συγγραφέας: Barmpa, Olga
Ημερομηνία: 31-05-2018
470. Καρτέλ και πρόστιμα
Συγγραφέας: Μπρεζάτης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2018
471. Financial liberalization and business cycles: a study of Latin America countries
Συγγραφέας: Politis, Konstantinos
Ημερομηνία: 06/27/2018
472. The employment effects of minimum wages during the Great Recession and the subsequent recovery: evidence from 17 EU Member States
Συγγραφέας: Filippopoulos, Nikolaos
Ημερομηνία: 2018
473. Η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια
Συγγραφέας: Κάντας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2018
474. Fiscal policy and macroeconomic performances
Συγγραφέας: Rigas, Panagiotis
Ημερομηνία: 2018
475. Empirical evidence on the determinants of current account: the role of fiscal adjustment
Συγγραφέας: Vasilatos, Andreas
Ημερομηνία: 2018
476. Approaching the Gulf: political and economic relations between the European Union and the Gulf Cooperation Council
Συγγραφέας: Mikelis, Grigorios
Ημερομηνία: 20-06-2018
477. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Η περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης
Συγγραφέας: Κούρτη, Μαρία Ιωάννα
Ημερομηνία: 06/30/2018
478. Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πρωτοβουλίες αντιμετώπισής του
Συγγραφέας: Αθανασοπούλου, Σοφία
Ημερομηνία: 2018
479. EU legislation in the field of M&As: evidence from case law studies in the Greek and the EU law system
Συγγραφέας: Papastergiou, Foteini G.
Ημερομηνία: 31-05-2018
480. Η ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών στην ενωσιακή έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Κυπριζλής, Κωνσταντίνος-Ορέστης
Ημερομηνία: 06/19/2018

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »