461. Διαχείριση απορριμμάτων: η περίπτωση της Ψυττάλειας. Η μονάδα ξήρανσης Ιλύος
Author: Παγίδας, Αλέξανδρος
462. Ανάλυση και αξιολόγηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Author: Παφλιώτη, Πέρσα Κ.
463. Η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων υπό το πρίσμα της ενισχυμένης συνεργασίας
Author: Γαβάκη, Παρασκευή
Date: 06/18/2018
464. Η ελληνική οικονομική κρίση ως εφαλτήριο για την εμβάθυνση της ΟΝΕ
Author: Κοκκορού, Κωνσταντίνα
Date: 06/21/2018
465. Study on education and economic growth
Author: Papadogiannis, Emmanuel
Date: 06/14/2018
466. Η σχέση ανάμεσα στην προσοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
Author: Αδαμαντίδη, Μελπομένη
Date: 23-12-2015
467. Πολιτικές απασχόλησης
Author: Γλέζος, Δημήτριος
Date: 06/14/2018
468. Η συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών
Author: Ζαμπάρα, Ιωάννα
Date: 06/05/2018
469. Brexit & οικονομικές συνέπειες
Author: Νταή, Ειρήνη-Ακριβή
Date: 2018
470. The Euro-Mediterranean partnership and its impact on the Greek trade balance
Author: Barmpa, Olga
Date: 31-05-2018
471. Καρτέλ και πρόστιμα
Author: Μπρεζάτης, Νικόλαος
Date: 2018
472. Financial liberalization and business cycles: a study of Latin America countries
Author: Politis, Konstantinos
Date: 06/27/2018
473. The employment effects of minimum wages during the Great Recession and the subsequent recovery: evidence from 17 EU Member States
Author: Filippopoulos, Nikolaos
Date: 2018
474. Η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια
Author: Κάντας, Βασίλειος
Date: 2018
475. Fiscal policy and macroeconomic performances
Author: Rigas, Panagiotis
Date: 2018
476. Empirical evidence on the determinants of current account: the role of fiscal adjustment
Author: Vasilatos, Andreas
Date: 2018
477. Approaching the Gulf: political and economic relations between the European Union and the Gulf Cooperation Council
Author: Mikelis, Grigorios
Date: 20-06-2018
478. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Η περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης
Author: Κούρτη, Μαρία Ιωάννα
Date: 06/30/2018
479. Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πρωτοβουλίες αντιμετώπισής του
Author: Αθανασοπούλου, Σοφία
Date: 2018
480. EU legislation in the field of M&As: evidence from case law studies in the Greek and the EU law system
Author: Papastergiou, Foteini G.
Date: 31-05-2018

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »