521. Οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, ως σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης έργων. Η περίπτωση της υγείας και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Αναστόπουλος, Γεώργιος
522. The Shipping Οrderbook: the factors affecting the world orderbook in maritime industries
Συγγραφέας: Kampylis, Grigoris D., Krikigianni, Agni S.
523. The 0.5 global Sulphur cap and its implications on the tanker industry
Συγγραφέας: Kornilaki, Anastasia, Nikolaou, Ioanna
524. Ballast water management: an overview
Συγγραφέας: Chatziieremia, Eleni, Papagianni, Christina
525. Investigation of the relationship of the Shipowner’s sentiment and the volatility of freight rates in the bulk sector and the development of a quantitative model for predicting freight rates
Συγγραφέας: Digalaki, Theodosia, Lappa, Anastasia
526. Rethinking Economic Governance and European Integration after the Crisis
Συγγραφέας: Iliopoulou, Margarita
527. Άμεσες ξένες επενδύσεις σε κάθετα δομημένες αγορές
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Γεωργία
528. Χρηματοοικονομική αγορά και πραγματική οικονομία
Συγγραφέας: Esatia, Zviad
529. Οικονομική διαχείριση της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού: πρώτο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο περί υδάτων (2000/60/ΕΚ)
Συγγραφέας: Μελισσουργός, Φίλιππος
530. Η πολιτική της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας (flexicurity), παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου και δυνατότητες επιτυχίας του στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μαστοράκης, Εμμανουήλ
531. Export-competiveness, an analysis with Greek export activity
Συγγραφέας: Nikoloudakis, Leonidas
532. The effects of Fiscal Policy on Current Accounts
Συγγραφέας: Kannavos, Sotirios
533. Δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Κολοβού, Αικατερίνη-Μαρία
534. Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Αξαοπούλου, Βασιλική
535. Αξιολόγηση ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Αποτόρης, Δημήτριος
536. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Συγγραφέας: Αγγελή, Ευγενία-Ελένη
537. International Portfolio Management with Options Using CVaR Model
Συγγραφέας: Papavassileiou, Ellie
538. Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
Συγγραφέας: Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
539. Comparing Foreign Direct Investments and Exports as Methods of Foreign Market Penetration
Συγγραφέας: Masouridou, Garyfallia
540. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μακροοικονομικό περιβάλλον των κρατών
Συγγραφέας: Νάτσιου, Παρασκευή

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »