561. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
Author: Ραγκαβή, Αθανασία
Date: 12/20/2018
562. Liberalization and income inequality: an empirical analysis in a panel of 84 countries
Author: Karagiannis, Iraklis, Καραγιάννης, Ηρακλής
Date: 02/01/2019
563. Income inequality and economic growth: a reassessment of the relationship
Author: Belousis, Dionysios
Date: 01/31/2019
564. Προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των μισθών. 'Εμφαση στη γυναικεία απασχόληση
Author: Ιωαννίδου, Ελένη
565. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανομής των δαπανών των ταμείων του κοινοτικού προϋπολογισμού
Author: Γιαπιτζάκη, Μαρία
566. Eμπειρικός έλεγχος του CAPM στην Ελλάδα
Author: Αρβίθας, Ιωάννης
567. European Central Bank and the impact of quantitative easing in Eurozone
Author: Τσάμης, Ευάγγελος-Λεωνίδας
Date: 01/29/2019
568. Alternative methods of portfolio management
Author: Lazopoulos, Ioannis
Date: 01-02-2019
569. Συμπαιγνία και συγχωνεύσεις
Author: Ψαριανού, Μαρία-Φανουρία
570. Άριστη δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Τσαμπά, Μαρία
571. Παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες διεθνούς εμπορίου: εμπειρική εφαρμογή της εξίσωσης gravity
Author: Καλαντζή, Παναγιώτα
572. Εφαρμογή των Προτύπων της Βασιλείας III και οι επιπτώσεις τους στο τραπεζικό σύστημα
Author: Νικολάου, Νικολέτα
573. Differentiated integration in the EU: current situation and recent developments
Author: Kerasounlis, Konstantinos
Date: 02/07/2019
574. The effect of ECB monetary policy after the financial crisis of 2008
Author: Kontogoni, Elena
Date: 01/31/2019
575. Minimum wages and minimum income policies
Author: Papadopoulos, Theodoros
Date: 02/19/2019
576. Αποδοτικότητα επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία μη παραμετρική ανάλυση ομοιογενών έργων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
Author: Δάλλα, Ελευθερία
Date: 02/18/2019
577. 1997 Asian crisis - the vulnerabilities of the "Asian Tigers" and the fiscal response towards recovery: a country by country analysis
Author: Kottas, Christos
Date: 02/18/2019
578. Εταιρική διακυβέρνηση και τράπεζες
Author: Μανίκης, Δημήτριος
Date: 01/03/2019
579. Εσωτερική αγορά & διαδίκτυο, περιπτώσεις εφαρμογής
Author: Μπίτσικας, Παύλος
Date: 06/14/2019
580. Η αρχή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Αλεξίου, Λουκάς
Date: 06/12/2019

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »