41. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Γκιπατίδου, Σταματία
Format: pdf
Date: 01-2005
42. Rent seeking
Author: Σομπόνης, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 02-2005
43. Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Author: Σπατιώτης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2005
44. Εμπειρικοί έλεγχοι αποτελεσματικότητας της αγοράς συναλλάγματος
Author: Γιουρούκος, Αναστάσιος Ε.
Format: pdf
Date: 1996
45. Αποκλίσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας από την κατάσταση ισορροπίας
Author: Μιχαηλίδης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1996
46. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική [και] οικονομική μεγέθυνση
Author: Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2006
47. Κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη
Author: Χριστοφόρου, Ασημίνα
Format: pdf
Date: 11-1998
48. Συντάξεις, αποταμίευση [και] μεταβίβαση
Author: Ανυφαντάκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 04-2006
49. Η οικονομική σύγκλιση της Κύπρου με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Παπαδόπουλος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 05-2001
50. Οικονομετρική ανάλυση της ζήτησης για τουρισμό στην Ελλάδα
Author: Κουντούρη, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 09-1997
51. Δημόσιες επιχειρήσεις και ελεύθερος ανταγωνισμός στην Κύπρο
Author: Αγαθοκλέους, Άντρος
Format: pdf
Date: 2006
52. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα εγωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης με ανανεώσιμους φυσικούς πόρους
Author: Βελλά, Ευγενία
Format: pdf
Date: 01-2007
53. Ασυμμετρία πληροφόρησης [και] σηματοδότηση
Author: Πετρόχειλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2007
54. Δημοσιονομικοί κανόνες στις χώρες της Ευρωζώνης
Author: Γρηγοροπούλου, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 01-2011
55. Ο.Ν.Ε και Εμπόριο
Author: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 2011
56. Καθορισμός τιμών και μισθών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία
Author: Κωνσταντινίδη, Άντρη
Format: pdf
Date: 2011
57. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην αγορά εργασίας
Author: Ψαρράκη, Ελένη-Παρασκευή
Format: pdf
Date: 2011
58. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Καρακίτσιος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 01-2011
59. Η επαγγελματική κατάρτιση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Πέτσα, Δήμητρα
60. Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Καλομάλλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2012

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »