61. Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στο Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού
Author: Μίχα, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2012
62. Δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη
Author: Σολωμός, Διονύσιος Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
63. Η απελευθέρωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών εκτός αυτών που αφορούν την ασφάλιση ζωής και η εναρμόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας
Author: Καραγιαννάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 11-1998
64. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Format: pdf
Date: 1996
65. Κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη
Author: Φλουρής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 11-2000
66. Η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στα πλαίσια του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
Author: Αναστασίου, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000
67. Οι επιπτώσεις της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς το εμπορικό ισοζύγιο (1981-1996)
Author: Τσώνος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 11-1998
68. Assessing efficiency in urban transit systems : with an application to electric bus services in Athens, Greece using data envelopment analysis
Author: Politou, Despina M.
Format: pdf
Date: 12-2001
69. Ο φετιχισμός του εμπορεύματος
Author: Καραμπάτσος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 12-2002
70. Δημοσιονομική πολιτική και διεθνής συνεργασία
Author: Καψάλης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 01-2003
71. Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία και στο εμπόριο των κρατών-μελών και των υπό ένταξη χωρών της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης
Author: Φυτράκης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 2002
72. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Ρουβά, Αγγελική
Format: pdf
Date: 12-2002
73. Σύγκλιση και απόκλιση του πληθωρισμού στη ζώνη του Ευρώ
Author: Βρέκου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2002
74. Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τόκα, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2003
75. Οικονομική ανάπτυξη και γραφειοκρατική διαφθορά
Author: Πούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2004
76. Ασύμμετρη πληροφόρηση στην αγορά εργασίας
Author: Αλμπάνης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 12-2003
77. Ανισότητα και φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Αράχωβας, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 12-2003
78. Ανισότητα μισθών
Author: Μουσταφή, Μαρία
Format: pdf
79. Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Author: Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2004
80. Κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη
Author: Νεοκλέους, Παμπίνα Κ.
Format: pdf
Date: 12-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »