141. Διεθνές εμπόριο και Βαλκανική αγορά (B.K.A.)
Author: Τσιμπλής, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
142. Using choice experiment for wetland management valuation and public preferences investigation : the case of przemsza wetland in Poland
Author: Γιαννακίδης, Χαρίλαος
Format: pdf
Date: 2007
143. Interest rate models and pricing of financial assets
Author: Ψαραδέλλης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2011
144. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Γεωργακόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 06-2011
145. Οριζόντιες συγχωνεύσεις των κάτω επιχειρήσεων σε κάθετες αγορές
Author: Κονδύλη, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 2011
146. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 01-2011
147. Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τσαμπή, Αθανασία
Format: pdf
Date: 2011
148. Η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και οι φαρμακευτικές δαπάνες
Author: Λιακοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2008
149. Η ευελιξία με ασφάλεια στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
Author: Ταμπακοπούλου, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2011
150. Εξευρωπαϊσμός : η περίπτωση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Author: Κουτσογιαννοπούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2011
151. Αξιολόγηση επενδυτικού προγράμματος σε χρηματοοικονομικό επίπεδο κα επίπεδο εθνικής οικονομίας
Author: Πουλημά, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-01-2011
152. Η μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ και η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γατή, Όλγα
Format: pdf
Date: 2011
153. Η οικονομική αξία των βελτιώσεων στην λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού σύμφωνα με την οδηγία - πλαίσιο περί υδάτων
Author: Θεοδώρου, Ελένη
Format: pdf
Date: 2012
154. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και οι επιδράσεις στην αποτελεσματικότητα
Author: Παππά, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2012
155. Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Author: Αλατσεράκη, Ελευθερία
Format: pdf
Date: 01-2012
156. Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
Author: Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Format: pdf
Date: 12-2011
157. Συγκριτική μελέτη μέτρων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2008
Author: Σουβερμέζογλου, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2012
158. Παραβίαση των κοινοτικών ελευθεριών από την άμεση φορολογία των κρατών μελών
Author: Τάση, Ευφροσύνη Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
159. Εξωτερικό χρέος
Author: Ζαμπετάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2011
160. Συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας στο δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Βλάχος, Αλέξιος Παν.

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »