161. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Author: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 01-2012
162. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Βελέντζα, Ελεάνα
Format: pdf
Date: 2012
163. Οικονομική κρίση και διεθνές εμπόριο. Πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρία (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη: Ευρωπαϊκός Νότος, η περίπτωση της Ελλάδας)
Author: Λεοντάρη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 2013
164. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Author: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Format: pdf
Date: 09-2013
165. Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
Author: Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 05-1996
166. Τουρκία [και] Μέση Ανατολή
Author: Σεραφείμ, Κατερίνα Γ.
Format: pdf
Date: 1997
167. Η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων ως πηγή πληροφόρησης πληθωριστικών προσδοκιών
Author: Διρχαλίδου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 05-1997
168. Η διαμόρφωση της διαφοράς ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και το επιτόκιο κατάθεσης στην ελληνική χρηματαγορά
Author: Χειλάκου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-1997
169. Τραπεζικές υπηρεσίες [και] κοινοτικό δίκαιο
Author: Νικητόπουλος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 11-1998
170. Παροχή κοινωνικού εισοδήματος σε όλους τους έλληνες πολίτες
Author: Κατάκος, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 09-1997
171. Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών κλάδου τροφίμων
Author: Πρασσά, Διονυσία
Format: pdf
Date: 09-1997
172. Empirical tests of the capital asset pricing model
Author: Parissi, Sofia
Format: pdf
Date: 09-1997
173. Κάθετες συμπράξεις και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού
Author: Μουκουνίδης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-1999
174. Παγκοσμιοποίηση των εμπορικών ροών και επιπτώσεις στις αγορές εργασίας των ανεπτυγμένων χωρών
Author: Τσακίρης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2000
175. Do financial systems matter for the economic growth of developing countries? : an empirical research
Author: Μακρής, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 11-2000
176. ΦΠΑ και τραπεζικές υπηρεσίες
Author: Καρανικόλα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 09-1999
177. Ο ρόλος και το μέγεθος του δημόσιου τομέα
Author: Χριστάκη, Αγγελική
Format: pdf
Date: 2001
178. Το ευρώ και η μακροχρόνια σχέση του με το δολάριο
Author: Παλαιοδήμος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2002
179. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Author: Καζάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2002
180. Ricardian trade, public inputs and government polilcy
Author: Σπηλιόπουλος, Λεωνίδας
Format: pdf
Date: 12-2002

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »