201. Αποτίμηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων ευρωπαϊκών εταιριών με δικαιώματα φράγματος
Συγγραφέας: Θάνος, Σταύρος Π.
202. Βασιλεία ΙΙΙ: διάρθρωση και επιπτώσεις στην πολιτική των τραπεζών
Συγγραφέας: Καϊτσώτη, Αρετή
203. Μπορεί το συναίσθημα των επενδυτών να προβλέψει τις αποδόσεις των μετοχών;
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Στέλιος
204. MatLab applications of the Least Squares Monte Carlo simulation method on pricing American-style options
Συγγραφέας: Tzatzimaki, Alexandra A.
205. Το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών αναλυτών για το φαινόμενο της διαφθοράς & του νόμου FCPA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 2014-2016
Συγγραφέας: Χααλουλάκου, Βενετία
206. Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η επίδρασή της στα επιτόκια της αγοράς
Συγγραφέας: Κράλη, Όλγα
207. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και εταιρική γνωστοποίηση στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μασιάλας, Δημήτριος
208. Έλεγχοι κεφαλαίων: η αποτελεσματικότητά τους και οι παράγοντες που οδηγούν στην εφαρμογή τους
Συγγραφέας: Καλούδης, Σπυρίδων
209. Πολλαπλασιαστικά υποδείγματα αποτίμησης επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπάκου, Χριστίνα
210. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Γρίβα, Ελένη
Ημερομηνία: 31-10-2016
211. Προσδιοριστικοί παράγοντες του περιθωρίου των τραπεζικών συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης στις Η.Π.Α
Συγγραφέας: Αθανασίου, Σταύρος
212. Παράγοντες που ερμηνεύουν τον συστηματικό κίνδυνο (BETA) των μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος
213. Ανάλυση του μηχανισμού διάχυσης της κρίσης στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Γεωργαντοπούλου-Γιαννούτσου, Ευγενία
214. Οικονομική Προστιθέμενη Αξία και απόδοση μετοχών
Συγγραφέας: Πολίτης, Ιωάννης
215. Η αγοραία αξία των λογιστικών κερδών έναντι αυτής των συνολικών κερδών
Συγγραφέας: Σαγρέδος, Λουκάς
216. Η επίδραση των hedge fund στην αξία των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου για την περίοδο 2009-2016
Συγγραφέας: Σακκάς, Ηλίας
217. Κεφαλαιακή διάρθρωση και οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Καράμπελα, Αγγελική
218. Προσδιοριστικοί παράγοντες των CDS Spread στις αναπτυσσόμενες αγορές
Συγγραφέας: Βλάχου, Ανδρονίκη
219. Η επίδραση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Καρανάνος, Μενέλαος
220. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Συγγραφέας: Κυριακάκης, Μάρκος

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »