261. Διαφορετικότητα, αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή δικαιοσύνη και οργανωσιακή ελκυστικότητα
Author: Φακίνου, Μαρία-Ελένη
Date: 04/15/2021
262. Ο αντίκτυπος της επωνυμίας του εργοδότη (employer branding) στις αντιλήψεις και αντιδράσεις των υποψηφίων: ο διαμεσολαβητικός ρόλος της τεχνολογίας
Author: Γερούκη, Άντζελα
Date: 04/15/2021
263. Εκπαίδευση & ανάπτυξη των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο: μελέτη του ξενοδοχειακού κλάδου στα Δωδεκάνησα
Author: Λυριστής, Μάριος
Date: 01/20/2021
264. An inquiry into the proximal origins of trade unions in Greece and the quantification of the organizational attractiveness of unionized enterprises
Author: Κόντος, Κωνσταντίνος
Date: 17-04-2021
265. Έμφυλη κουλτούρα και ισότητα: η περίπτωση ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος
Author: Κουλτούκη, Κωνσταντίνα
Date: 04/14/2021
266. Gender equality and career development in Athens University of Economics and Business
Author: Morogianni, Eleni, Μωρόγιαννη, Ελένη
Date: 2021
267. Ηγεσία & συναισθηματική νοημοσύνη για την αντιμετώπιση του Covid-19
Author: Σεμερτζιάν, Σουρέν-Σωτήριος
Date: 04/29/2021
268. Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στις μεθόδους αξιολόγησης των ικανοτήτων και η επίδρασή της στις συναισθηματικές αντιδράσεις των υποψηφίων
Author: Παιδούλια, Ειρήνη-Ευγενία
Date: 28-02-2021
269. The characteristic of team innovation in modern working environments: model of development and implementation
Author: Kourousias, Marios, Κουρούσιας, Μάριος
Date: 28-04-2021
270. Clustering Washington D.C. bike share stations by using time series data
Author: Sarac, Burcin
Date: 08/31/2020
271. Η χρήση επεξηγήσεων σχετικά με την δυσκολία παραποίησης μπορεί να βελτιώσει τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις των υποψηφίων σε μια παιχνιδοποιημένη μέθοδο επιλογής (Gamification);
Author: Φουρλή, Ευρυδίκη
Date: 02/28/2021
272. Employer branding & Covid-19: προσαρμόζοντας τις διαδικασίες απόκτησης ταλέντων
Author: Αρμοδώρου, Ηλιάννα
Date: 2021
273. Αντιλαμβανόμενες αρνητικές πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στη διαδικασία επιλογής
Author: Γεωργίλα, Βασιλική
Date: 04/15/2021
274. Τα καινοτόμα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος τους στη φήμη του εργοδότη
Author: Ριζογιάννη, Βιργινία
Date: 04/15/2021
275. Applicants’ reactions and the influence of eWoM to branding
Author: Πρίφτι, Γιοάνα
Date: 2021
276. Η συμβολή του coaching στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων και η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
Author: Μελισσάς, Νικόλαος
Date: 04/28/2021
277. Οι αντιδράσεις των υποψηφίων κατά την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού σε παραδοσιακές και παιχνιδοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης
Author: Γεωργακά, Ευφροσύνη
Date: 04/15/2021
278. Διαφορετικότητα ανθρωπίνου δυναμικού και πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση οργανωσιακής ελκυστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Author: Καμπούρη, Στυλιανή
Date: 05/04/2021
279. Μετασχηματιστική ηγεσία και δέσμευση στην αλλαγή: ο ρόλος των συναισθημάτων των ακολούθων και της εμπιστοσύνης στον ηγέτη. Μία έρευνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Date: 05/04/2021
280. Η συσχέτιση της οργανωσιακής κουλτούρας και του ηγετικού ρόλου με την εργασιακή ικανοποίηση σε συγκεκριμένη εταιρία μελέτης περίπτωσης
Author: Κωνσταντίνου, Μαρίνα-Δήμητρα
Date: 02/28/2021

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »