1. Ομόλογα και ανοσοποίηση
Συγγραφέας: Λούκης, Γιώργος-Ιωάννης
Ημερομηνία: 04-2013
2. Μη παραμετρικές τεχνικές στην ανάλυση επιβίωσης
Συγγραφέας: Συκινιώτης, Ασυνέθ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2011
3. Η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση στις χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και αναφορά στο ελληνικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα
Συγγραφέας: Καββαδά, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2013
4. Τραυματισμοί στο αμερικάνικο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρησης τις περιόδους 2009-2012
Συγγραφέας: Ντρίτσος, Γεώργιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2013
5. Solvency II: η αποτίμηση ενεργητικού και παθητικού και η μετάβαση στη νέα νομοθεσία από τη σκοπιά του πυλώνα Ι
Συγγραφέας: Μουλίνος, Σπυρίδων Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2013
6. Μοντέλα εκτίμησης της "επιτυχίας" στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012
Συγγραφέας: Λώλος, Κωνσταντίνος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2013
7. Επίδραση των β-αποκλειστών και των στατινών στην έκβαση των ασθενών με πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού και παχέως εντέρου, πλην ορθού, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση.
Συγγραφέας: Σακελλάκης, Μηνάς Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
8. Κατασκευή και εξομάλυνση πινάκων επιβίωσης δημογραφικού και ασφαλίσιμου πληθυσμού
Συγγραφέας: Σπανοπούλου, Σταματία Αθ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
9. Η δομή του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Συγγραφέας: Καλάκος, Νικόλαος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
10. Ταξινόμηση καταναλωτών σε ομάδες με cluster analysis με βάση το ψυχολογικό τους προφίλ
Συγγραφέας: Κουκούση, Μαρία Ιωάν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2011
11. Απλή γραμμική παλινδρόμηση σε δεδομένα από τους προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2010 της Νοτίου Αφρικής
Συγγραφέας: Νικολαϊδης, Σταύρος Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2012
12. Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)
Συγγραφέας: Διαμαντάρας, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
13. Οι δημογραφικές μεταβολές του νομού Βοιωτίας κατά την περίοδο 1981-1999
Συγγραφέας: Τσούρας, Ιωάννης Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
14. Η κανονική κατανομή
Συγγραφέας: Γκόνου, Μαρίτσα Ευαγ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
15. Ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιφέρειας Ηπείρου
Συγγραφέας: Κυριακάτου, Ανδρονίκη Δημητρίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
16. Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων έρευνας διατροφικών και αθλητικών συνηθειών μαθητών Σιβιτανίδειου σχολής
Συγγραφέας: Παπαγεωργάκης, Σπυρίδων Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
17. Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζάβρας, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
18. Ανάλυση δεδομένων με την χρήση παραμετρικών τεχνικών
Συγγραφέας: Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ομ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
19. Στατιστική ανάλυση δεσμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηματιστηρίων
Συγγραφέας: Γκόνης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
20. Μελέτη της αποτελεσματικότητας γραμμικών υποδειγμάτων για την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ οικονομικών δεικτών
Συγγραφέας: Δημητρακάκη, Χαρίκλεια Αλεξ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »