1. Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση και προβληματισμοί
Author: Σφυράκης, Ευάγγελος
Date: 23-12-2014
2. Ομόλογα και ανοσοποίηση
Author: Λούκης, Γιώργος-Ιωάννης
Date: 04-2013
3. Μη παραμετρικές τεχνικές στην ανάλυση επιβίωσης
Author: Συκινιώτης, Ασυνέθ
Format: pdf
Date: 03-2011
4. Η εφαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση στις χώρες: Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Σουηδία καθώς και αναφορά στο ελληνικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα
Author: Καββαδά, Γεωργία
Format: pdf
Date: 03-2013
5. Τραυματισμοί στο αμερικάνικο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρησης τις περιόδους 2009-2012
Author: Ντρίτσος, Γεώργιος Α.
Format: pdf
Date: 12-2013
6. Solvency II: η αποτίμηση ενεργητικού και παθητικού και η μετάβαση στη νέα νομοθεσία από τη σκοπιά του πυλώνα Ι
Author: Μουλίνος, Σπυρίδων Κ.
Format: pdf
Date: 03-2013
7. Μοντέλα εκτίμησης της "επιτυχίας" στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012
Author: Λώλος, Κωνσταντίνος Γ.
Format: pdf
Date: 12-2013
8. Επίδραση των β-αποκλειστών και των στατινών στην έκβαση των ασθενών με πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού και παχέως εντέρου, πλην ορθού, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση.
Author: Σακελλάκης, Μηνάς Ι.
Format: pdf
Date: 11-2013
9. Κατασκευή και εξομάλυνση πινάκων επιβίωσης δημογραφικού και ασφαλίσιμου πληθυσμού
Author: Σπανοπούλου, Σταματία Αθ.
Format: pdf
Date: 09-2012
10. Η δομή του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Author: Καλάκος, Νικόλαος Α.
Format: pdf
Date: 09-2012
11. Ταξινόμηση καταναλωτών σε ομάδες με cluster analysis με βάση το ψυχολογικό τους προφίλ
Author: Κουκούση, Μαρία Ιωάν.
Format: pdf
Date: 12-2011
12. Απλή γραμμική παλινδρόμηση σε δεδομένα από τους προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2010 της Νοτίου Αφρικής
Author: Νικολαϊδης, Σταύρος Χ.
Format: pdf
Date: 03-2012
13. Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)
Author: Διαμαντάρας, Μάριος
Format: pdf
Date: 02-2002
14. Οι δημογραφικές μεταβολές του νομού Βοιωτίας κατά την περίοδο 1981-1999
Author: Τσούρας, Ιωάννης Σ.
Format: pdf
Date: 02-2003
15. Η κανονική κατανομή
Author: Γκόνου, Μαρίτσα Ευαγ.
Format: pdf
Date: 06-2003
16. Ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιφέρειας Ηπείρου
Author: Κυριακάτου, Ανδρονίκη Δημητρίου
Format: pdf
Date: 06-2003
17. Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων έρευνας διατροφικών και αθλητικών συνηθειών μαθητών Σιβιτανίδειου σχολής
Author: Παπαγεωργάκης, Σπυρίδων Κ.
Format: pdf
Date: 06-2003
18. Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Author: Ζάβρας, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 07-2003
19. Ανάλυση δεδομένων με την χρήση παραμετρικών τεχνικών
Author: Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ομ.
Format: pdf
Date: 07-2003
20. Στατιστική ανάλυση δεσμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Γκόνης, Σπυρίδων
Format: pdf

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »