361. Εισαγωγή στην ανάλυση επιβίωσης
Author: Αλεξανδροπούλου, Δήμητρα - Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-2015
362. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση ενός καταστήματος δικαιοχρησίας που προσφέρει τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κινητή, ευρυζωνική και σταθερή τηλεφωνία
Author: Τσινάρη, Βικτωρία Ι.
Format: pdf
Date: 07-2011
363. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Author: Χριστοδούλου, Αγαμέμνων
Format: pdf
Date: 05-2011
364. Η σχολική εργασία στο σπίτι στην Α/θμια εκπαίδευση: πιλοτική στατιστική έρευνα
Author: Αρχοντάκης, Γιώργος
Format: pdf
Date: 03-2011
365. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Author: Ντούλας, Στέφανος
Format: pdf
Date: 04-2011
366. Portfolio optimization using coherent risk measures : the case of conditional value at risk
Author: Perdikouri, Eleni P.
Format: pdf
Date: 05-2011
367. Ανάλυση χαρτοφυλακίου ασφαλισμένων οδηγών
Author: Καρδιασμένος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 04-2011
368. Εκτίμηση αξίας διαμερίσματος
Author: Καραγκούνης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 12-2010
369. Clustering validation techniques on microarray data
Author: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Format: pdf
Date: 07-2011
370. Δαπάνες εκπαίδευσης και δείκτης τιμών καταναλωτή στην περίοδο 1980-2010
Author: Κοιλάκου, Ξανθίππη
Format: pdf
Date: 05-2011
371. Γονική συμμετοχή στην εκπαίδευση σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο γονέων PISA 2012
Author: Τζιόλας, Κωνσταντίνος Γ.
Format: pdf
Date: 01-2015
372. Η θεωρία των παιγνίων ως στρατηγική σκέψη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνών σχέσεων
Author: Δενιόζος, Νικόλαος Κ.
Format: pdf
Date: 05-2015
373. Control charts and their applications in finance
Author: Agrafioti, Paraskevi Chr.
Format: pdf
Date: 12-2012
374. Τιμολόγηση και χρήση παραγώγων προϊόντων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες
Author: Μπάντου, Ελένη
Format: pdf
Date: 09-2011
375. Ασφαλιστικές απάτες στις ασφαλίσεις ζωής
Author: Κουβαρδάς, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 04-2011
376. Παράγοντες που σχετίζονται με τη γέννηση λιποβαρών νεογνών
Author: Πανοπούλου, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2011
377. Παραγοντική ανάλυση και ανάλυση κατά συστάδες σε δείγμα δεδομένων που αφορούν την ανακύκλωση
Author: Κονιστή, Βασιλική Γ.
Format: pdf
Date: 09-2011
378. Ανάλυση ομαδικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά
Author: Παπαδάκη, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 04-2011
379. Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 1985-2009
Author: Παπανικολάου, Νικολέττα
Format: pdf
Date: 05-2011
380. Μερικά ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα για έλεγχο αποθεμάτων και εφαρμογή αυτών σε συγκεκριμένα παραδείγματα
Author: Ρουμπέας, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 11-2011

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »