381. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Γεωγραφικές λειτουργίες και εγχειρίδιο χρήσης Google Earth και Arcgis. Μετάφραση: Σύστημα υποστήριξης για την επιλογή επένδυσης στην κτηματαγορά. Εκτίμηση επαγγελματικού ακινήτου
Συγγραφέας: Έρωτα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
382. Εφαρμογή μοντέλων μεικτών επιδράσεων στη μελέτη νευρωνικής δομής σε ζωικό μοντέλο επιταχυνόμενης γήρανσης
Συγγραφέας: Κονσολάκη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
383. Fuzzy control charts
Συγγραφέας: Kyriakidou, Valentini
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
384. Recent developments in linear, nonlinear, and polynomial profile monitoring
Συγγραφέας: Arapis, Anastasios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
385. Η αντασφαλιστική αγορά: είδη αντασφαλιστικών συμβάσεων, μοντέλα αξιολόγησης καταστροφικού κινδύνου και παράθεση προτύπων εποπτείας επί των αντασφαλιστικών εταιρειών ώστε να εξασφαλιστεί ένα παγκοσμίως φερέγγυο ασφαλιστικό σύστημα
Συγγραφέας: Παυλάκη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 04-2011
386. Γεωγραφικές λειτουργίες του Google Earth και του ArcGigs. Μετάφραση κειμένου οικονομετρίας. Εκτίμηση διαμερίσματος.
Συγγραφέας: Σκουρλή, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2009
387. Stochastic analysis in Hilbert space and application to interest rate theory
Συγγραφέας: Giouvanelli, Maria E.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2013
388. Solvency II και εφαρμογή σε εταιρεία γενικών ασφαλίσεων - Ανάλυση χαρτοφυλακίου (Σωματικές βλάβες) - Αντασφάλιση
Συγγραφέας: Λεπενιώτη, Ελπίδα Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
389. Cluster analysis for cost - effective sampling
Συγγραφέας: Μαζωνάκης, Δημήτρης Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2012
390. Διαχωριστική ανάλυση και ταξινόμηση
Συγγραφέας: Ζιάννη, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2011
391. Μελέτη κοινωνικών ταμείων
Συγγραφέας: Βιτσελά, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2011
392. Nonparametric multivariate control charts
Συγγραφέας: Petroulaki, Paraskevi
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2013
393. Μέθοδος age-period-cohort στην αποθεματοποίηση
Συγγραφέας: Μπικούλης, Περικλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2011
394. Multilevel models analysis in hierarchical data structure : an application to educational data
Συγγραφέας: Moursellas, Andreas
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2013
395. Utility indifference pricing : application on weather derivatives
Συγγραφέας: Papanikolaou, Zoi G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2011
396. Predicting the volatility of financial time series analysis
Συγγραφέας: Panagiotidi, Vassiliki
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
397. A pairwise likelihood estimation approach to an underline latent variable for ordinal responses
Συγγραφέας: Rizopoulos, Charalampos K.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2010
398. Particle filters
Συγγραφέας: Pierroutsakos, Konstantinos X.
Ημερομηνία: 04-2013
399. Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics
Συγγραφέας: Gargaropoulos, Aristeidis G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
400. Bancassurance
Συγγραφέας: Τερζιάδης, Βασίλης Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »