61. Παραγωγικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Author: Κοκκινοβασίλη, Παναγιώτα Κ.
Format: pdf
Date: 02-2007
62. Δημιουργία στατιστικών μοντέλων για την προώθηση προϊόντων στον τραπεζικό χώρο
Author: Καλλίρης, Ανδρέας Ι.
Format: pdf
Date: 02-2007
63. Στατιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση πτωχευμένων επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τη χρονική περίοδο 2001-2003
Author: Παππά, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 03-2007
64. Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Author: Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
Format: pdf
Date: 09-2006
65. Ανάλυση κατά συστάδες και μέθοδος Κ-Means: μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Author: Κουντούρης, Τηλέμαχος Δ.
Format: pdf
Date: 01-2007
66. Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων
Author: Σκιά, Σοφία Π.
Format: pdf
Date: 07-2007
67. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών της Ζακύνθου
Author: Παπαδάτος, Χαράλαμπος Ν.
Format: pdf
Date: 06-2007
68. Managing and planning inventories
Author: Prigkis, Areti Panteli
Date: 03-2007
69. Affine stochastic process in credit risk modelling
Author: Mpisiotis, Konstantinos
Date: 05-2007
70. Δείκτες Core Inflation : θεωρία και εφαρμογή
Author: Βλαχάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 07-2007
71. Η ασφάλιση στην Ελληνική πραγματικότητα
Author: Κούρσαρη, Ελένη Γ.
Format: pdf
72. Επίδραση καταστροφικών γεγονότων (σεισμοί) στο γενικό δείκτη του ΧΑΑ
Author: Σερελέας, Παναγιώτης Χρ.
Format: pdf
Date: 11-2007
73. Δείκτες ικανότητας
Author: Γκορτζής, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Format: pdf
Date: 01-2002
74. Έρευνα κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών μαθητών -καταρτιζόμενων ιδιωτικού εκπαιδευτικού ομίλου
Author: Καλαντώνης, Πέτρος Γρ.
Format: pdf
Date: 04-2002
75. Ανάλυση και προβλέψεις χρονολογικών σειρών με τη χρήση μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης και την προσέγγιση Box-Jenkins
Author: Γραβάλος, Βασίλειος Ν.
Format: pdf
Date: 03-2002
76. Επιδημιολογική μελέτη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα
Author: Τριάντος, Πέτρος Σ.
Format: pdf
Date: 01-2002
77. Κοινωνικοί παράγοντες και σχολική επίδοση των μαθητών της Α Λυκείου : μια πιλοτική έρευνα στην περιοχή της πρωτεύουσας Αθηνών
Author: Μπίνας, Σωτήριος Γ.
Format: pdf
Date: 07-2002
78. Επιδημιολογική μελέτη για την διερεύνηση παραγόντων κινδύνου στην ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων μυοσκελετικού πόνου
Author: Κονόμος, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 09-2002
79. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου από τους εκπαιδευτικούς
Author: Καραγεώργου, Ειρήνη Θ.
Format: pdf
Date: 07-2002
80. Στατιστική ανάλυση της συμπτωματολογίας και της φαρμακευτικής αγωγής ανδρών που πάσχουν από καλοήθη υπερτροφία του προστάτη
Author: Ευθυμιόπουλος, Πέτρος
Format: pdf
Date: 07-2002

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »