81. Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια) στην Ελλάδα την περίοδο 1976-2001
Author: Παυλόπουλος, Φώτης Χαρ.
Format: pdf
Date: 01-2002
82. Στατιστική ανάλυση κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων ασθενών με καρκίνο του στομάχου
Author: Στρίγκου, Σοφία Σ.
Format: pdf
Date: 09-2002
83. Η μη απάντηση στην έρευνα εργατικού δυναμικού. Επιπτώσεις πλήθους των οικονομικών μεταναστών και μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος
Author: Ζαχαρίου, Στέλιος
Format: pdf
Date: 09-2002
84. Γαμηλιότητα στην Ελλάδα (1975-1998)
Author: Διονυσοπούλου, Λεμονιά Θεοφ.
Format: pdf
Date: 06-2002
85. Συμβολή στη μελέτη της απόδοσης των τελειόφοιτων μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανάλυση χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων τους με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Author: Μπούρας, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 03-2003
86. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος στο πόσιμο νερό του Δήμου Λαμίας
Author: Γενιτσαρόπουλος, Χρήστος Δ.
Format: pdf
Date: 02-2003
87. Το πορτραίτο ενός οδηγού
Author: Λουλουδάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
88. Οι δείκτες εκπαίδευσης του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
Author: Τσολάκου, Ευανθία
Format: pdf
Date: 03-2003
89. Στατιστικές μέθοδοι στην ανάλυση μουσικών έργων
Author: Κουρμπέτης, Κωνσταντίνος Νικηφ.
Format: pdf
Date: 05-2003
90. Ανδρική και γυναικεία θνησιμότητα: ομοιότητες και διαφορές
Author: Κοσσιέρη, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 07-2003
91. Εκτίμηση των επιπέδων θνησιμότητας του πληθυσμού των μεγάλων ηλικιών
Author: Κεχαγιά, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 06-2003
92. Η διδιάστατη κανονική κατανομή
Author: Παππάς, Αθανάσιος Δημ.
Format: pdf
Date: 06-2003
93. Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας των μαθητών της Γ΄Λυκείου, για τα Ενιαία Λύκεια του νομού Αργολίδας, τη σχολική περίοδο 2001-2002
Author: Τερζόπουλος, Χρήστος Χαρ.
Format: pdf
Date: 07-2003
94. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων 2001
Author: Κατωπόδης, Ιωάννης Κων.
Format: pdf
Date: 05-2003
95. Μελέτη των επιδόσεων και των αποκλίσεων στη βαθμολογία των μαθητών της Γ΄Λυκείου για τα σχολικά έτη 2000-2001 και 2001-2002 για την περιοχή του 5ου γραφείου της Γ΄Διεύθυνσης Αθήνας
Author: Βαμβακίδης, Δημήτριος Νικ.
Format: pdf
Date: 05-2003
96. Υποχρεωτική εκπαίδευση: τύπος σχολείου και επίδοση μαθητών στο Ν. Μεσσηνίας
Author: Οικονομόπουλος, Δημήτριος Ιωάννη
Format: pdf
Date: 06-2004
97. Γραμμικές στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις οδηγούμενες από σύνθετες διαδικασίες Poisson
Author: Τσίχλη, Μαρία Γεωργίου
Format: pdf
Date: 04-2004
98. Ευστάθεια συνταξιοδοτικών ταμείων καθορισμένης παροχής όπου τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες επιμερίζονται και οι αποδόσεις από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ακολοθούν αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα πρώτης τάξεως
Author: Σκοπελίτης, Εμμανουήλ Φ.
Format: pdf
Date: 01-2005
99. Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων για την αξιολόγηση καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση
Author: Γουργιώτου, Ευθυμία Αν.
Format: pdf
Date: 03-2005
100. Ανάλυση και πρόβλεψη των τροχαίων ατυχημάτων της Ελλάδας
Author: Βλαχόπουλος, Νικόλαος Δ.
Format: pdf
Date: 02-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »