161. Στατιστική μελέτη της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Καρακίτσος, Μιχαήλ Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2006
162. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Συγγραφέας: Σπάης, Χρίστος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2006
163. Έρευνα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στα λιμάνια της Ελλάδας
Συγγραφέας: Ντότσιας, Άρης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
164. Νέοι δάσκαλοι - διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΠΕ 70 (Δασκάλων): στατιστική επεξεργασία
Συγγραφέας: Πάστρας, Αθανάσιος Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
165. Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων: διδάγματα και εμπειρίες από τη διεθνή αγορά
Συγγραφέας: Λινάρδου, Ελένη Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
166. Ανάλυση και προτάσεις για το άλλο πρόσωπο της κοινωνικής ασφάλισης στους κλάδους υγείας και πρόνοιας
Συγγραφέας: Ρεφενές, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
167. Μελέτη του ταμείου του δημοσίου (Παλαιοί ασφαλισμένοι)
Συγγραφέας: Σχετάκης, Γεώργιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
168. Modelling earthquake risk via extreme value theory and risk pricing the respective catastrophe bonds
Συγγραφέας: Παντελούς, Αθανάσιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
169. Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Συγγραφέας: Κορωνάκη, Βασιλεία Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
170. Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
171. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
172. Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate
Συγγραφέας: Βαμιανάκης, Νικόλαος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
173. Εμπειρική ανάλυση των οικονομικών κύκλων με βάση δείκτες οικονομικής συγκυρίας
Συγγραφέας: Στάγγελ, Ειρήνη Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
174. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων με τη χρήση υποδειγμάτων δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας
Συγγραφέας: Ζάβρας, Γεράσιμος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
175. Στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών κλιματολογικών παραγόντων
Συγγραφέας: Γρίβα, Χριστίνα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
176. Core inflation, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, έκθεση εκτίμησης ακινήτων, τεχνική ανάλυση
Συγγραφέας: Γεωργάτσος, Εμμανουήλ Κων.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
177. Τεχνικές ανάλυσης σε συστάδες: εφαρμογή στην αρχαιομετρία
Συγγραφέας: Μανωλόπουλος, Μιχαήλ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
178. Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών- Τεχνική ανάλυση μετοχής- Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Συγγραφέας: Σπυράτος, Γεώργιος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
179. Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Συγγραφέας: Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
180. Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (principal components analysis) για την αξιολόγηση των διαιτητών υδατοσφαίρισης
Συγγραφέας: Σκαλοχωρίτης, Μιχαήλ Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2007

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »