141. Σύγχρονες στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων Β2Β επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μπόικου, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2016
142. Νέοι εκτιμητές σε υποδείγματα με κατάλοιπα Pearson και κατασκευασμένες μεταβλητές
Συγγραφέας: Μητσόπουλος, Γεώργιος Π.
143. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία στρατηγικών αλλαγών
Συγγραφέας: Κόρρα, Ευθυμία
Ημερομηνία: 2013
144. Stochastic modeling of time series with intermittency, persistence and extreme variability, with application to spatio-temporal averages of rainfall fields
Συγγραφέας: Chronis, George A.
Ημερομηνία: 06/21/2018
146. Integrated methods and systems for optimization and decision support
Συγγραφέας: Plitsos, Stathis
Ημερομηνία: 30-09-2017
148. Integrating physical & web shopping environments: the interplay of Omnichannel retailing & store atmosphere on consumer behaviour in social-local-mobile settings
Συγγραφέας: Lazaris, Chris
Ημερομηνία: 31-05-2018
149. Information Technology (IT) project investments evaluation: a real options perspective
Συγγραφέας: Dimakopoulou, Andriana G.
Ημερομηνία: 09/16/2013
150. Essays on fiscal policy
Συγγραφέας: Stavrakas, Michael
Ημερομηνία: 09/05/2018
152. Design and impact assessment of green information systems: the case of energy and carbon management systems in the supply chain
Συγγραφέας: Zampou, Eleni
Ημερομηνία: 2015
153. Essays on immigration and crime
Συγγραφέας: Kyrkopoulou, Eleni
Ημερομηνία: 2018
154. Integrating domain-specific languages with general-purpose languages
Συγγραφέας: Karakoidas, Vassilios, Καρακόιδας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 13-09-2018
155. Απόδοση δικτυακών πόρων μέσω οικονομικών μηχανισμών δημοπρασιών
Συγγραφέας: Δραμιτινός, Εμμανουήλ
156. Organizing and Searching Data in Unstructured P2P Networks
Συγγραφέας: Doulkeridis, Christos
157. Derivatives pricing and risk management in emissions and electricity markets
Συγγραφέας: Daskalakis, Georgios
158. Informational and Trading Cost Components in the Credit Risk Markets
Συγγραφέας: Vlachogiannakis, Nikolaos E.
159. Merger, Issue of Debt, Dividend Announcements and Market Efficiency. The case of the London and Athens Stock Exchanges
Συγγραφέας: Τσούνια, Άννα
160. Modelling landside airport operations for performance evaluation
Συγγραφέας: Manataki, Ioanna E.

Σελίδες:  12345678910